Gezinskaart van Tonnis Bartelds Wierenga (1776-1850)

Tonnis Bartelds WIERENGA, geboren Leegkerk 24-06-1776, overleden Beskwerd (Garnwerd) 20-01-1850, zoon van Berend Pieters en Hilje Berends.

Hij was landbouwer en kocht in 1807 de boerderij Oud-Beswerd en in 1824 ook Groot-Beswerd. In 1837 kocht hij ook de Piloersemaborg (Den Ham), waar zijn nageslacht bleef wonen tot 2005. Bij zijn overlijden bezat Tonnis 7 boerderijen met 275 hectare land ter waarde van 100.000 gulden en was daarmee uitgegroeid tot een van de hoogst aangeslagenen van de provincie. Waarschijnlijk omdat men dacht dat hij dit nooit eerlijk kon hebben verworven, ontstond over hem een verhaal. Volgens deze overlevering beroofde ‘Tun van Besperd’, zoals hij vaak genoemd werd, rond 1815 terugtrekkende Franse soldaten van een vat met geld, die hij in een sloot liet rollen. Daaraan zou hij zijn rijkdom hebben te danken. Zijn grote rijkdom had hij echter te danken aan zijn spaarzaamheid, zijn slimme koopgedrag (voor de boerderijen en borg was weinig animo, zodat hij ze goedkoop kon kopen) en aan de verkoop van paarden en vee (bron wikipedia).

Tonnis is getrouwd Zuidhorn 26-10-1803 met Saaktje Watzes NOORD, geboren Ezinge 26-12-1782, gedoopt (als Saakje) Ezinge 05-01-1783, overleden Ezinge 11-02-1856, dochter van Watze Jans NOORD en Grietje Freerks.
Saaktje Watses Noord is bij de kerk van Garnwerd begraven. 

Uit dit huwelijk:

 1. Berent Pieters WIERENGA, gedoopt Garnwerd-Oostum 26-12-1803, overleden vóór 1806.
 2. Grietje Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 30-06-1805, overleden vóór 1808.
 3. Berent Pieters WIERENGA, geboren 05-04-1806, gedoopt Garnwerd-Oostum 26-04-1806, overleden Garnwerd 24-08-1877. Landbouwer.
  Hij is getrouwd Ezinge 22-01-1835 met Trientje Klasens de BOER, geboren Oostum 03-10-1814, overleden Aduard 03-09-1887, dochter van Klaas Jacobs de BOER en Mattje Louwerts WELT.
 4. Grietje Tonnis WIERENGA, geboren 19-11-1808, gedoopt Garnwerd-Oostum 08-01-1809, overleden Garnwerd 04-03-1850.
  Zij is getrouwd Ezinge 23-07-1832 met Eije Klasen WIERSEMA, geboren Oldehove 30-06-1805, overleden Garnwerd 26-09-1857, zoon van Klaas Eijes WIERSEMA (landbouwer) en Pieterke Jans KLEIMA.
  Eije hertrouwt Aduard 13-05-1854 met Rutgerdina VOS, geboren Wierum (Aduard) 06-03-1828, overleden Bedum 27-10-1901, dochter van Rutger Gerrits VOS (kastelein) en Jantje Fokkes FOKKENS. Rutgerdina hertrouwt Aduard 22-06-1859 met Jacob van der MOLEN, gedoopt Huizinge 24-04-1806, overleden Bedum 11-11-1873, zoon van Cornelis Freerks van der MOLEN en Geertruid Jacobs TAMMES. Jacob was weduwnaar van Grietje Aries GROENVELD, overleden Westerdijkshorn 27-09-1854, dochter van Aries Ebels GROENVELD en Diewerke Jans ROZEMA.
 5. Aaltje Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 29-11-1811, overleden Garnwerd 05-05-1878.
  Zij is getrouwd Aduard 29-11-1834 met Harm Pieters HUIZINGA, geboren Aduard 22-06-1803, gedoopt Aduard 02-07-1803, overleden Ezinge 07-12-1874, zoon van Pieter Klasens HUIZINGA (landbouwer en stelmaker) en Menstje Booijes BOELENS.
 6. Elijsabeth Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 05-08-1814, overleden Garnwerd 10-01-1886.
  Zij is getrouwd Hoogkerk 09-06-1836 met Pieter Berends OOSTERHOFF, landbouwer, geboren Leegkerk, gedoopt Hoogkerk & Leegkerk 27-12-1801, overleden Ezinge 06-04-1873, zoon van Sikke Alberts OOSTERHOFF (landbouwer) en Aaltje Berends WIERINGA.
 7. Wietske Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 17-04-1817, overleden Garnwerd 20-10-1839.
 8. Hinderika Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 27-10-1818, overleden Ezinge 06-03-1864.
  Zij is getrouwd Ezinge 26-05-1845 met Meindert Tiessens TIESSENS, geboren Fransum 24-08-1819, overleden Ezinge 29-08-1860, zoon van Ties Jacobs TIESSENS (landbouwer) en Menstje Jans WIERENGA.
  Hinderika hertrouwt Ezinge 13-09-1862 met Duurt NOORD, geboren Den Ham (Aduard) 19-01-1830, overleden Ezinge 09-09-1868, zoon van Alberts Duurts NOORD (vleeschhouwer) en Hiltje Klasens van HOUTEN.
 9. Pieter Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 10-09-1821, overleden Fransum (Aduard) 25-06-1898.
  Hij is getrouwd Ezinge 12-04-1851 met Jantje Jans HOEKSTRA, geboren Ezinge 27-06-1831, overleden Fransum 11-12-1900, dochter van Jan Kornelis HOEKSTRA en Gerharda Bouwina POSTHUMUS.
 10. Jan Tonnis WIERENGA, geboren Garnwerd 19-07-1824, overleden Den Ham 21-02-1899.
  Hij is getrouwd Ezinge 10-05-1851 met Diewertje WIERINGA, geboren Ezinge 12-05-1831, overleden Den Ham (Aduard) 23-01-1880, dochter van Egbert Meinderts WIERINGA en Geertje Derks REUKEMA.
Garnwerd
Grafschrift: Rustplaats van TONNES BARTELDS WIERENGA overleden op Beskwerd den 20 Jan. 1850 in den ouderdom van 73 jaren en 7 maanden geliefde Echtgenoot van Saaktje Watses Noord – God is liefde! Dit bewust zijn, christnen, lenigt uw verdriet. Nu kunt gij bij ‘t graf gerust zijn waar ge uw dierbren neder liet. Eens zult ge ook, als zij, verscheiden en gij wordt, als zij beweend, Maar wat hen tot uw verblijden God is liefde! weer vereend.
(kerkgarnwerd.nl)
Garnwerd,
graf van dochter Grietje Wierenga
(kerkgarnwerd.nl)