Gezinskaart van Wiardus Willem Buma (1802-1873)

Wiardus Willem BUMA, gedoopt Leeuwarden 11-10-1802, overleden Leeuwarden 10-09-1873, zoon van Bernhardus BUMA en Rolina Maria HORA SICCAMA.

Wiardus Willem Buma

Hij studeerde aan de Latijnse school in Leeuwarden en vanaf 1819 rechten aan de Groninger Hogeschool. Hij promoveerde in 1823 op zijn proefschrift de Jure Gratiae. Na zijn studie vestigde hij zich als advocaat in Leeuwarden.

Wiardus  is getrouwd Buitenpost 10-07-1823 met Maria de WITH, gedoopt Rinsumageest 30-04-1803, overleden Leeuwarden 08-09-1878, dochter van Jan MINNEMA de WITH en Catharina van HAERSMA.

Maria de With

Uit dit huwelijk:

 1. Rolina Maria BUMA, geboren Leeuwarden 26-04-1824, overleden Wommels 25-11-1853.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 10-07-1850 met Cornelis WICHERS WIERDSMA,  grietman, geboren Leeuwarden 10-06-1823, overleden Leeuwarden 24-03-1902, zoon van Pieter WIERDSMA en Johanna Elisabeth WICHERS.
 2. Bernhardus HOPPERUS BUMA, geboren Leeuwarden 26-08-1826, overleden Leeuwarden 22-09-1892.
  Hij is getrouwd Leeuwarden 23-02-1864 met Clara Tjallinga Edonia van EIJSINGA, geboren Wommels 25-11-1823, overleden Leeuwarden 27-08-1898, dochter van Idzerd Frans van EIJSINGA en Wiskje van HEEMSTRA.
 3. Jan MINNEMA BUMA, geboren Leeuwarden 08-05-1828, overleden Den Haag 08-02-1900. Griffier Kantongerecht Harlingen.
  Hij is getrouwd  Slochteren 21-08-1855 met Sibendina Maria van ARNHEM, geboren Vismarkt K227 (nu nr. 35) Groningen 25-01- 1832, overleden Scharmer 16-08-1859, dochter van Pieter van ARNHEM (koopman) en Udonia Hendrika Jacoba HOEKSEMA.
  Jan hertrouwt Den Haag 08-08-1865 met Catharina Louisa POLS, geboren ca. 1833, overleden Den Haag 23-09-1913, dochter van Jacques POLS en Jeannette Harmina de KOTH.
 4. Sijbrand van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 10-11-1830, overleden Leeuwarden 01-12-1886, Substituut-griffier bij de Arrondissementrechtbank Sneek.
  Hij is getrouwd Den Haag 17-05-1867 met Cornelia Geertruida Maria SCHEURLEER, geboren Den Haag 03-07-1843, overleden Den Haag 27-01-1932, dochter van Gerard Jacobus SCHEURLEER (bankier) en Adelaide Catharine Wilhelmine POLS.
 5. Gerlacus BUMA, geboren Weidum 05-08-1832, overleden Leeuwarden 26-09-1832.
 6. Gerlacus de BLOCQ van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 25-09-1833.
 7. Daniel de BLOCQ van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 25-09-1833, overleden Leeuwarden 23-09-1837.
 8. Catharina van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 06-09-1835, overleden Sminia State Oudkerk 24-10-1857.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 09-07-1856 met Hector van SMINIA, wethouder, geboren Oudkerk 17-12-1829, overleden Tietjerksteradeel 10-06-1877, zoon van Arent Johannes van SMINIA en Klara COEHOORN van SCHELTINGA. Hector hertrouwt Leeuwarden 24-08-1864 met haar zus Wiskje.
 9. Daniel de BLOCQ van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 20-11-1837, overleden Leeuwarden 12-02-1839.
 10. Daniel de BLOCQ van HAERSMA BUMA, geboren (als Daniel BUMA) Leeuwarden 06-07-1840, overleden Almelo 25-10-1880.
  Hij is getrouwd Den Haag 12-04-1872 met Sara Rolina SCHEURLEER, geboren Den Haag 01-04-1841, overleden Bussum 03-09-1914, dochter van Gerard Jacobus SCHEURLEER (bankier) en Adelaide Catharine Wilhelmine POLS.
  Sara hertrouwt Den Haag 03-04-1884 met Reinier van SUCHTELEN (van de HAARE), burgemeester van Bussum, geboren Olst 27-11-1833, overleden Bussum 17-03-1909, zoon van Anthoon Hendrik Pieter Carel van SUCHTELEN en Maria Elisabeth Reinera ALBERDA.
 11. Wiskje Sophia BUMA, geboren Leeuwarden 10-07-1842, overleden Den Haag 18-02-1897.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 24-08-1864 met Hector van SMINIA, wethouder, geboren Oudkerk 17-12-1829, overleden Tietjerksteradeel 10-06-1877, zoon van Arent Johannes van SMINIA en Clara COEHOORN van SCHELTINGA.
  Hector was eerder getrouwd met Catharina, de zus van Wiskje.
 12. Maria Wijts BUMA, geboren Leeuwarden 18-08-1845, overleden Arnhem 01-06-1910.
  Zij is getrouwd Utrecht 03-09-1896 met Alexander Dirk Peter Valentijn van LÖBEN SELS, geboren Zutphen 25-11-1847, overleden Arnhem 03-08-1938, zoon van Maurits Jacob van LÖBEN SELS en Maria Louisa SWAVING.
  Alexander hertrouwt met Henriette Jacoba van ANDRINGA de KEMPENAER.