Gezinskaart van Pieter Heres ten Bos (1784-1826)

Pieter Heres ten BOS, landbouwer, geboren 03-03-1784, gedoopt Den Andel 14-03-1784, overleden Den Andel 03-09-1826, zoon van Here Jacobs ten BOS en Geeske Pieters.

Pieter is getrouwd Warffum 15-06-1820 met Martje (ook Mattje) Derks RITZEMA, gedoopt Warffum 22-12-1793, overleden 23-09-1859, dochter van Derk Meertens RITZEMA en Grietje Ubels ZIJLEMA.

Martje hertrouwd Leens 26-05-1830 met Meindert Louwes BENTEMA, geboren Zuurdijk 11-05-1800, overleden Den Andel 27-06-1885, zoon van Louw Meinders BENTEMA en Geertruid Arijs BRONGERSMA.

Uit het huwelijk van Pieter en Martje :

  1. Renger Pieters ten BOS, geboren Den Andel 23-11-1824, overleden Den Andel 28-02-1900.
   Renger is getrouwd Baflo 18-10-1866 met Luida Ritzes VOS, geboren Den Andel 17-03-1841, overleden Den Andel 05-06-1907, dochter van Ritze Jans VOS en Ida Ulferts WIERSUM.
  2. Derk Pieters ten BOS, geboren Den Andel 14-10-1822, overleden Tinallinge 27-01-1881.
   Derk is getrouwd Baflo 06-03-1852 met Henderika Luitjes WIERSEMA, geboren Tinallinge 04-12-1823, overleden Tinallinge 03-02-1881, dochter van Luitje Geerts WIERSEMA en Martje PESMAN. Hendrika was weduwe van Geert Jans STOL, geboren Tinallinge 13-10-1815, overleden Tinallinge 28-10-1848, zoon van Jan Derks STOL (landbouwer) en Klaarke Geerts WIERSEMA (landbouwersche).
  3. Heere ten BOS, geboren Den Andel 20-10-1821, overleden Den Andel 17-05-1912.

Pieter is begraven voor de kerk van Den Andel. Op zijn grafsteen staat geschreven:

Ter nagedachtenis van PIETER HERES BOS, geboren te Andel den 3 Maart 1784, gehuwd den 15 junij 1820 met MARTJE DERKS RITSEMA en aldaar overleden 3 September 1826, nalatende zijn echtgenoote en 3 kinderen.

Hier rust het stof eens nedere gade.
In ‘t eenzaam stil en duister graf.
De dood, die eens komt vroeg of spade,
Nam vroeg hem van deez’ aarde af.
Ten eind deez rustplaats weer ‘t ontdekken
Is deze grafsteen toebereid;
Om ter gedachtenis te verstrekken
Gesticht uit liefde en dankbaarheid
.

Het graf van Pieter Heres ten Bos bij de kerk van Den Andel.