Stamreeks BROEILS

Dit wapen is eeuwenlang door de familie Broeils gevoerd.
Het komt voor op grafstenen, zilverwerk en wordt aangetroffen in verschillende boekwerken, bijvoorbeeld in “De Ommelander Geslachten” van K.J. Ritzema van Ikema.
Er bestaat geen zekerheid dat dit de juiste kleuren zijn.

Generatie I

Grietien BROEILS, gedoopt Westeremden 20-02-1653, overleden Mensingeweer ca. 1693.
Zij is getrouwd Westerwijtwerd 08-12-1678 met Gerhardus NANNINGA, predikant te Westerwijtwerd, geboren Rysen of Campen (Oost Friesland) 1655, overleden Mensingeweer 1705, zoon van Nanningh Geerts en Trijntjen Pieters.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie II (ouders)

Arent Sebastiaans BROEILS, geboren Uithuizen 1623, overleden Uithuizen vóór 1653.

Hij is getrouwd met Berentje Popke(n)s, dochter van Popke HOYKENS en Magdalena (Jantien) Nomdes.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie III (grootouders)

Dr. Sebastiaan BROEILS, geboren Groningen 1587, overleden Westeremden 28-09-1657 en begraven in het koor van de Andreas-kerk Westeremden.
Hij was landbouwer en studeerde philosofie aan de Universiteit van Franeker.

Sebastiaan is getrouwd Dokkum 23-09-1619  met Anske van BOYMER, geboren Dokkum 1594, overleden Westeremden 28-06-1663, dochter van Arent BOEYMER en Johanna van ARUM.
Anske is begraven in de kerk van Warffum.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie IV (overgrootouders)

Sjabbe BROEILS, geboren Groningen 23-02-1561, overleden Westeremden 26-02-1645.
Hij was raadsheer (1596) in Groningen en gezworene (1594).

Sjabbe Broeils

Sjabbe is getrouwd Trientien Lubberts BIRZA, overleden 1609, dochter van Lubberts BIRZA

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.

Sjabbe Broeils hertrouwt (als Sijabbe Broijls) Martinikerk Groningen 23-06-1610 met Anna Lubberts BIRZA.

Het olieverfschilderij van Sjabbe Broeils is gevonden op de boerderij “Groot Hoysum” in Warffum.
Op het papier in zijn hand staat zijn naam en de toevoeging: “in 1621 Burgemeester tot Groningen en bezitter van Huisum”, maar dit schijnt er later te zijn toegevoegd.

Boederij Groot Hoysum, Westervalge, Warffum
Boederij Groot Hoysum,
Westervalge, Warffum

Generatie V (betovergrootouders)

Sebastiaan BROEILS.

Sebastiaan was bierbrouwer en stond in 1563/1564 ingeschreven in het Groninger Bierbrouwersgilde.

Hij is getrouwd met Tiaecke.

Uit dit huwelijk:

 1. Coop, overleden 1613. Hij is getrouwd met Hille LAXEMANS, overleden 1620. Coop werd in 1598 lid van de Gezwaren Meente in Groningen en bekleedde daarnaast vele andere bestuursfuncties.
 2. Sjabbe, geboren Loppersum 1561, overleden 1645. 
 3. Bastiaen
 4. Tiaecke

Generatie VI (oudouder)

Coop BROEILS.

Coop voerde als eerste de achternaam Broeils.

Zijn kinderen:

 1. Sebastiaan. Zie V.
 2. Steven. Schulte van Rolde. Hij is getrouwd met Gese Hiddingh, dochter van Willem Hiddingh en Johanna Valcke.
 3. Johan

Generatie VII (oudgrootouder)

Steven BROILL.

In 1496 is Steven Broill schulte van Rolde en wordt hij “Ette van Rolde” genoemd, tegelijk met Coep Broeils, ook Ette.  Coep (of Coop) is waarschijnlijk zijn broer of zijn zoon.

Zijn kinderen:

 1. Coop. Zie VI
 2. Reiner. Hij was pastoor in Eenrum (1532) en in Der Aa-Kerk in Groningen (1538).
 3. Henrickje. Zij is getrouwd met Egbert Koijter.

Generatie VIII (oudovergrootouder)

Hendrick BROILL.
Hendrik is geboren rond 1450 en had tenminste 1 zoon, Steven. Zie VII

In het Ordelenboek van de Etstoel van Drenthe staat vermeld, dat in 1488 tussen
Hendrick Broill en zijn zoon Steven enerzijds en de inwoners van Loon en
Balloo anderzijds een overeenkomst is gesloten betreffende door hun
geplaatste palingfuiken in het Deurzerdiep.
(citaat uit G.W Nanninga; het wapen Broeils, tijdschrift Groningen, 1973 (902.5))


Bron

 • Een deel van de informatie en de afbeelding in deze stamreeks is ontleend uit het boek van Bert Bakker: “Hoop Vertrouwen en Moed. Het ontstaan van de Noordpolder, begin van een meeslepende tijd”.
  Uitgave Profiel Uitgeverij. ISBN 978 90 5294 493 7.
  Ook van de websites Parenteel van Margaretha Truchsess van Waldburg en  Klaas Diderik Broeils.