Stamreeks HAM

Generatie I

Kunje Hijlkes Ham, geboren Spijk, gedoopt (als Kunje) Losdorp 13-01-1793, overleden Loppersum 18-07-1850. Dienstmeid in Spijk (1819).   

Zij is getrouwd Loppersum 03-07-1819 met Freerk Hindriks van der LEEST, gedoopt Loppersum 08-09-1782 (als Vreerk), overleden Loppersum 06-04-1860, zoon van Hindrik Hindriks en Auke Freerks.
Freerk was dagloner en schoenmaker (van der Leest!) in Loppersum.   


   

Generatie II (ouders)

Hijlke Derks Ham (ook Hielke), gedoopt Loppersum 11-05-1754, overleden Spijk 01-02-1824. Dagloner.

Hijlke wordt bij zijn overlijden Hielke Derks Ham genoemd. De familienaam Ham heeft hij vermoedelijk aangenomen omdat zijn betovergrootouders afkomstig zijn van het buurtschap Hamrik bij Marum. De naam Hamrik is een samentrekking van Ham (grasland aan het water) en merke of marke (gemeenschappelijke grond).

Hijlke is getrouwd met Jantje Pieters (ook Jantie, Jantjen en Jaaptje), geboren Uithuizermeeden ca. 1757, overleden Spijk 31-08-1832, dochter van Pieter Jans en Anje Jans.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


   

Generatie III (grootouders)

Derk Wijbes, gedoopt Grootegast 02-06-1720.   

Hij is getrouwd (als Derck) Warfhuizen 05-05-1743 met Kunje Obbes, gedoopt Obergum 27-08-1724, dochter van Lammert Jans en Remke Jans.   

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.

    


   

Generatie IV (overgrootouders)

Wijbe Luitjes, gedoopt Doezum 07-11-1694.   

Hij is getrouwd Grootegast 16-05-1717 met Bauckje Heerckes (als Bauke Heeres), geboren Doezum, gedoopt Grootegast (als Boukje) 29-10-1693, overleden vóór 1731, dochter van Heerke Simmes en Renske Dircks. 

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


   

Generatie V (betovergrootouders)

Luitjen Wijbes, gedoopt (als Luitijn) Marum 29-04-1670.   

Hij is getrouwd Grootegast 27-04-1690 met Hijlck Riets, gedoopt Grootegast (als Hijlke) 30-12-1666, overleden vóór 1701, dochter van Reet (Riet) Onnes en Albertien Arents.  

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


  

Generatie VI (oudouders)

Wijbe (Wibe) Willems, geboren en wonend op De Linde, Marum ca. 1633, overleden Marum 27-09-1673.   

Hij is getrouwd met Bartelijn, geboren Marum ca. 1637.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.