Stamreeks HEIKENS

Het nageslacht van Nanno Haijkes (1715-1788) noemde zich Heikens. In feite is hier sprake van een versteende patroniem (vadersnaam). Nanno was een zoon van Haijcko Crijnes (1671-1732), die was vernoemd naar zijn grootvader Haijco Gerhardi, zoon van Gerardt Haijckens.

Zie voor foto’s het familiealbum Heikens.

Generatie I

Jurjen Tammo Egbert HEIKENS, geboren Groningen 23-11-1924, overledenĀ Groningen 27-05-1990, begraven Groningen, Selwerderhof.

Jurjen is getrouwd 21-11-1946 met Henderiena Weike Mensinga, geboren Vierhuizen 13-10-1924, overleden Groningen 04-03-2017, dochter van Jan MENSINGA en Gepke FOKKENS.


Generatie II (ouders)

Egbert HEIKENS, geboren Groningen 01-01-1902, overleden 20-05-1981, begraven Zuidwolde 25-05-1981. Winkelier (1923), venter (1927), reiziger (1934).

Egbert is getrouwd Haren 23-11-1923 (1) met Bertha Catharina PIJP, geboren Bedum 16-07-1898, overleden 14-11-1962, begraven Zuidwolde, dochter van Tamme PIJP en Marijke VLEDDER. Dienstbode.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie III (grootouders)

Jurjen HEIKENS, geboren Nieuwe Pekela 03-10-1872, overleden Groningen 10-10-1964. Bakker (1900), winkelier (1923)

Jurjen is getrouwd Veendam 22-11-1900 met Kunje van der LEEST, geboren Zuidhorn 22-02-1866, overleden Groningen 02-03-1929, dochter van Hielke van der LEEST en Aaltje NANNINGA. Huishoudster.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie IV (overgrootouders)

Egbert HEIKENS, geboren Bellingwolde 24-03-1832, overleden Nieuwe Pekela 16-02-1895. Bakker.

Egbert is getrouwd Nieuwe Pekela 30-04-1862 met Grietje WESTERMAN, geboren Beerta 20-02-1838, overleden Nieuwe Pekela 12-11-1900, dochter van Fokke Pieters WESTERMAN en Harmke Hindriks ROZEBOOM.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie V (betovergrootouders)

Egbert HEIKENS, geboren Bellingwolde 13-06-1792, gedoopt 24-06-1792, overleden Beerta 22-04-1854. Bakker.

Egbert is getrouwd (als Haijkens) Beerta 29-05-1829 met Grietje Steffens BROUWER, geboren Beerta 24-02-1807, gedoopt 08-03-1807, overleden Nieuwe Pekela 11-04-1878, dochter van Steffen Jans BROUWER en Heike Cornelius ONNES. Dienstmeid, broodverkoopster.

Egbert werd geboren na het overlijden van zijn vader, hij werd ten doop gehouden door zijn grootvader, de koopman Isebrand Meertens Bultena.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie VI (oudouders)

Egbert HAIJKENS, gedoopt Winschoten 23-05-1754, overleden in de Oude Schans 1792, begraven Winschoten 27-01-1792. Bakker.

Egbert is getrouwd Bellingwolde 10-06-1780 met Tettje Izebrands BULTENA, gedoopt Oudeschans 06-02-1756, overleden Blijham 06-10-1835, dochter van Isebrand Meertens BULTENA en Frouwe Roelfs.

Tettje is na het overlijden van Egbert hertrouwd Bellingwolde 14-08-1794 met Roelf Abels Pot, geboren Winschoten ca. 1769, overleden Bellingwolde 02-11-1828, zoon van Abel Willems POT en Grietje Roelfs. Bakker.

Egbert en Tettje sloten 08-06-1780 een huwelijkscontract af, waarbij een hele rij familieleden als getuigen verscheen. Aan bruidegoms zijde waren dit Nanno Haijkens en Grietjen Hindriks, vader en moeder, Hindrik Haijkens, broer, Haijko Haijkens, broer, Egbertjen Haijkens, zuster, Sijpke Haijkens, moei, Jantjen Hindriks, moei, Wubbe Jacobs en Anna Freerks, aangetrouwde neef en nicht, Haijko Tjarks, neef, Faijo Tjarks, neef, Faijwina Tjarks, nicht, Hindrik Post en Geesijna Scholts, neef en aangetrouwde nicht, Berent Haijtsema en Egbertjen Post, aangetrouwde neef en nicht, Egbert, Aijso en Johannes Post, neven, Friesina Post, nicht, Albert Harms, halve neef, Anke Harms, halve nicht. Aan de zijde van de bruid verschenen: Isebrant Meertens Bultena en Frouwe Roelfs, vader en moeder, Jan Isebrands Mulder, broer, Roelf, Okko en Willem Isebrants Bultena, broers, Willemina en Aafke Isebrants Bultena, zusters, Geertje Gerhardus Nieborg, weduwe van Meerten Isebrants Bultena, aangetrouwde halfzuster, Faije Roelfs en Wemke Dauwes, oom en aangetrouwde moei, Gerhardus Roelfs en Elsijn Willems, oom en aangetrouwde moei, Jacob Jans Bos en Geertje Roelfs, aangetrouwde oom en moei, Sijpke Haijkens, aangetrouwde oude moei, Tette Everts, nicht, Frouwe Everts, nicht, Jan Jacobs Bos, neef, Willemina Elzes, nicht, Harm Jans Kuipers en Trijntje Boeles, aangetrouwde halve neef en halve nicht, Frikke Jurjens, aangetrouwde halve neef, Haijko Tjarks, halve neef, Faijo Roelfs, halve neef, Faijwina Tjark, halve nicht.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie VII (oudgrootouders)

Nanno Haijkens, gedoopt Winschoten 23-06-1715, begraven Winschoten 18-12-1788. Bakker.

Nanno is getrouwd Winschoten 25-10-1744 met Grietje Hindriks de GROOT, gedoopt Winschoten 03-09-1724, begraven Winschoten 26-03-1793, dochter van Hendrick Hendricks en Egbertjen Jans.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie VIII (oudovergrootouders)

Haijcke Crijns, gedoopt Winschoten 03-11-1671 (Haijcko), begraven Winschoten 17-06-1732. Werd 01-06-1694 lidmaat in Winschoten.

Haijcke is getrouwd Winschoten 24-08-1696 met Anna Jans, gedoopt Winschoten 28-02-1677, begraven Winschoten 24-11-1743, dochter van Jan Nannes en Geertjen Roelefs.

Zij stelden 24-07-1696 in Winschoten een huwelijkscontract op, waarbij aan bruidegoms zijde worden genoemd: P. Theodori en Catharina ter Ham, neef en nicht, Jan Hillebrants en Sicco Popkes, halve ooms, Nanne Jans en Frouke Crijns (in ondertrouw), toekomende zwager en zuster. Aan de zijde van de bruid verschenen: Nanne Jans en Frouke Crijns, toekomende broer en schoonzuster, Ailko Haikes, neef, Jan Wibbes, neef, Nicolaus Christoffer Juttiger en Antje Wibbes, neef en nicht.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie IX (oudbetovergrootouders)

Crijne Jans(en), ook Krijno, overleden voor 25-05-1673.

Crijne is ondertrouwd Winschoten 1667 (2) met Sijpke Fopkens, van Meeden, dochter van Fopko Oomkens en Aijlcken Luppes. Zij werd 06-03-1670 lidmaat in Winschoten.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.


Generatie X (stamouders)

Jan Crijnes, van Scheemda, overleden in of voor 1642.

Jan is getrouwd Meeden 1624 met Frouwke Haijkes, van Nieuw-Scheemda, dochter van Haijco Gerhardi en Eppe. Frouwke is getrouwd 1642 (2) met Hillebrant Boeles, zoon van Boelo Reijnts.


Generatie XI (stamgrootouders)

Crijn Claassen.
Crijn is getrouwd met Gese.

Uit dit huwelijk:

  1. Gese Crijnes.
    Zij is getrouwd 1616 met Tiddo Heres en getrouwd 1624 met Phebo Aijses.
  2. Jan Crijnes (zie X)
  3. Claes Crijnes

Bronnen