Stamreeks LIEBENS

Generatie I

Barbara TIBES, ook genaamd LIEBENS, gedoopt Schagen [RK, St. Christoffel] 28-02-1796 (doopgetuige was Barbara Doese), overleden Groningen 09-01-1880.

Barbara is getrouwd Leeuwarden 18-12-1825 met Jurjen NIEUWENHUIS, geboren Harlingen 25-09-1798, gedoopt Harlingen 30-09-1798, overleden Groningen 02-12-1846, zoon van Salomon NIEUWENHUIS en Grietje GERRYTS.

Barbara werd gedoopt en trouwde als Barbara Tibes, ze werd later vermeld met de familienamen Liebes (1827, 1852, 1880), Liebens (1836, 1838, 1846, 1858, 1860) en Tibes (1828, 1832, 1857, 1863, 1867). Ze was volgens haar doop- en huwelijksgegevens een dochter van Nicolaas Tibes en Johanna Stikleman. In een zogeheten ‘akte van bekendheid’ verklaarden voor het huwelijk Durk Giezen, turfdrager en Jan Dijkstra, turfmeter en Jan Westhonk, turfdrager en Willem Vonk, linnenwever, allen wonende te Leeuwarden, dat zij Barbara Tibes zeer goed kennen en dat zij allen met haar vader Nicolaas Tibes, in leven soldaat in Nederlandsche dienst, gediend hebben in Noord-Holland. Zij herinneren zich allen zeer wel zijn sneuvelen in Noord-Holland in het jaar 1799. Ook verklaren zij dat Barbara’s moeder Johanna Stikleman in het jaar 1801 in Groningen overleden is, en dat overige adscendenten reeds voor vele jaren overleden zijn, hetgeen hen uit eene familie-aantekening is gebleken.

In Alkmaar werd in 1799 het overlijden geregistreerd van een Nicolaas Lubens, die 3 minderjarige kinderen naliet. Hij zal dezelfde zijn als Nicolaus Liebens die met zijn vrouw Johanna Bakker een aantal maanden eerder in Alkmaar een dochter Maria laat dopen. Nicolaas Liebens was inderdaad soldaat. Hij en Johanna lieten in Groningen in 1792 een dochter Mechlina dopen, een naam die ook bij een dochter van Barbara terugkomt. Zowel Mechlina als Barbara woonden later in Groningen. Waarom moeder Johanna bij de doop van Barbara Stikleman werd genoemd is niet duidelijk.

Barbara overleed op 83-jarige leeftijd, als Barbara Liebes, haar overlijden werd aangegeven door H.J. Kalff, waarnemend binnenvader van het rooms katholiek armenhuis.


Generatie II (ouders)

Nicolaas LIEBENS, geboren ca. 1753, begraven Alkmaar op het kerkhof 09-08-1799.

Nicolaas is getrouwd Venlo 24-02-1788 met Johanna BAKKER, ook genaamd BAKERS, van Nijmegen, overleden Groningen 1801. Mogelijk gedoopt Nijmegen [RK, statie der Predikheren] 24-06-1763 als Joanna, dochter van Hermanus Backers en Antonia Jacobs.

Nicolaas werd vermeld als Liebens (1788, 1799), Libens (1792), Lubens (1799) en Tibes (1796). Hij was soldaat in het regiment d’Envie, compagnie Cannaarts, in garnizoen in Venlo (1788). Van 1791-1794 was het regiment gelegerd bij de stad Groningen. In 1795 ging het regiment op in het 1e bataljon van de 3e Halvebrigade. Nicolaas zou zijn gesneuveld, de bekende slagen in Noord-Holland in 1799 (bij Callantsoog, Krabbendam, Bergen, Alkmaar en Castricum), vonden echter pas na zijn overlijden plaats.

Uit dit huwelijk:

  1. Mechlina LIBENS, ook Libes en Liebens, gedoopt Groningen [RK, bij de A] 18-11-1792, overleden Groningen 04-05-1845. Doopgetuige was Willem Boers. Zij kreeg voor haar huwelijk een dochter Gezina Maria Johanna (1821-1829), die later door Augustinus Boelema werd erkend. Mechlina was tapperse (1830) in Groningen. Mechlina is getrouwd Groningen 11-11-1821 (1) met Augustinus Jacobus BOELEMA, gedoopt Groningen 03-01-1794, overleden Groningen 18-10-1828, zoon van Henricus BOELEMA en Gesina KAMPS. Soldaat bij de veldartillerie. Mechlina is getrouwd Groningen 24-02-1796 (2) met Jan ROODENBURGER, ook genaamd RODENBURGER, geboren Groningen 24-04-1796, overleden Groningen 02-12-1860, zoon van Hendrik ROODENBURGER en Hinderkien Jans. Weduwnaar van Antje van ULPHEN, geboren Veere, overleden Groningen 28-08-1818, dochter van Jacob van ULPHEN en Maria CEEBES. Jan was kleermaker.
  2. Barbara TIBES, ook genaamd Liebens, gedoopt Schagen [RK, St. Christoffel] 28-02-1796, zie onder I.
  3. Maria Joseph LIEBENS, gedoop Alkmaar [RK, St. Matthias] 18-06-1799.