Stamreeks van KOOI

Generatie I

Margien Jans van KOOI, gedoopt Groningen, Martinikerk 24-11-1772, overleden Oosterhoogebrug (Noorddijk) 28-02-1827.

Margien is getrouwd Groningen 12-05-1799 met Daniel PHEBES, ook Febes en Febers, schoenmaker, geboren Groningen in de Ruiterstraat, gedoopt Groningen, A-Kerk 22-02-1767, overleden Noorddijk “in het huis geteekend no. dertien” 19-01-1817.


Generatie II (ouders)

Jan Freerks van KOOI, geboren Helpman. Vermoedelijk een zoon van Frederikus Mattheus en Maria Harms, gedoopt Haren 18-03-1742.

Jan was schippersknegt.

Hij is getrouwd Groningen 04-02-1772 met Geesjen TIES (ook Tijssen, Tijs), gedoopt Noorddijk 16-04-1741, dochter van Thijs Eltjes en Fenje Willems.
(Thijs komt van Scharmer en Fenje van Woltersum. Ze zijn getrouwd Noorddijk 02-11-1738).

Zie voor de kinderen van Jan en Geesjen de gezinskaart.