Stamreeks VEENEMA

Greetje HERMSE » Bé HERMSE » Anna Catharina WEENING » Grietje de VRIES » Luitje de VRIES »
Klaas Sipkes de VRIES » Magdalena Klaasens VEENEMA

 

Generatie I

Magdalena (Lena) Klaasens VEENEMA, ook genaamd Venema, gedoopt Appingedam 11-08-1748, overleden Appingedam 20-04-1809.

Lena is getrouwd Appingedam 05-05-1776 met Sipke Jans de VRIES, gedoopt Appingedam (als Zipke) 27-12-1741, overleden Appingedam 10-12-1823, zoon van Jan Sipkes en Tetje Luitjes.

In het overlijdensregister van Magdalena staat vermeld: “overleden de vrouw van Sipke Jans de Vries, genaamd Maagdaliena Klaasens Veinema, nalatende haar man en 4 mondige kinderen. Woonachtig geweest in de Moeshorn te Appingedam“.


Generatie II (ouders)

Klaas Jans (VEENEMA), van Appingedam

Klaas is getrouwd Appingedam 17-10-1745 met Lijsbeth Lodewijks van RHOON, gedoopt Appingedam 13-06-1725, dochter van Lodewijk Geerts van RHOON en Helena Thomas RUITER.

Zie voor hun kinderen de gezinskaart.