Gezinskaart van Rinse Koopmans (1770-1826)

Rinse KOOPMANS, geboren Grouw 06-03-1770, overleden op het huis Bovenburen bij Koudum 05-09-1826, zoon van Klaas KOOPMANS (boterkoper en doopsgezind leraar) en Jikke de VRIES. Hij was doopsgezind predikant te Blokzijl, Dokkum en Amsterdam en hoogleraar aan de kweekschool der Algemene Doopsgezinde Sociëteit te Amsterdam […]

Read more

Gezinskaart van Wopke Cnoop (1740-1809)

Wopke CNOOP, geboren Bolsward 02-02-1740, overleden Amsterdam 20-08-1809, zoon van Claas Wopkes CNOOP en Riemke Teeckes COOPMAN. Hij was een doopsgezinde fabrikant van tuinsieraden en suikerpotten, een leerlooier en patriot, die voor zijn acties tijdens de Patriottentijd in Bolsward voor tien jaar uit de provincie Friesland werd verbannen. Wopke is ondertrouwd […]

Read more

Gezinskaart van Claas Wopkes Cnoop (1710-1743)

Claas Wopkes CNOOP, geboren Bolsward 1710, overleden Workum 25-12-1743, zoon van Wopke CNOOP (koopman) en Dieuwke Gerrits MIDDAGTEN.  Hij is getrouwd Bolsward 18-03-1739  met Riemke Teeckes COOPMANS, geboren Workum 02-01-1718, overleden Bolsward 02-1788, dochter van Teecke Jorrits COOPMANS en Aaltje Johannes.  Uit dit huwelijk: Wopke […]

Read more

Gezinskaart van Gilles Hessels Mesdag (1706-1759)

Gilles Hessels MESDAG, geboren Bolsward 27-01-1706, overleden Bolsward 31-12-1759, zoon van Hessel Gerbens (leerhandelaar) en Riemke Gillis MESDACH. Hij was koopman en grootgrondbezitter. Gilles is getrouwd Bolsward 28-03-1731 met Aaltje Wopkes CNOOP, geboren ca. 1704, overleden Bolsward 20-12-1734, dochter van Wopke CNOOP en Dieuwke Gerrits […]

Read more