Gezinskaart van Claas Wopkes Cnoop (1710-1743)

Claas Wopkes CNOOP, geboren Bolsward 1710, overleden Workum 25-12-1743, zoon van Wopke CNOOP (koopman) en Dieuwke Gerrits MIDDAGTEN.  Hij is getrouwd Bolsward 18-03-1739  met Riemke Teeckes COOPMANS, geboren Workum 02-01-1718, overleden Bolsward 02-1788, dochter van Teecke Jorrits COOPMANS en Aaltje Johannes.  Uit dit huwelijk: Wopke […]

Read more

Gezinskaart van Gilles Hessels Mesdag (1706-1759)

Gilles Hessels MESDAG, geboren Bolsward 27-01-1706, overleden Bolsward 31-12-1759, zoon van Hessel Gerbens (leerhandelaar) en Riemke Gillis MESDACH. Hij was koopman en grootgrondbezitter. Gilles is getrouwd Bolsward 28-03-1731 met Aaltje Wopkes CNOOP, geboren ca. 1704, overleden Bolsward 20-12-1734, dochter van Wopke CNOOP en Dieuwke Gerrits […]

Read more