Gezinskaart van Jacob Hoeufft (1660-1717)

Jacob HOEUFFT, gedoopt Rotterdam 13-01-1660, overleden Dordrecht 26-07-1717, zoon van Diederik HOEUFFT en Maria de WITT. Hij studeerde vanaf 19-04-1679 te Leiden in de rechten, werd in 1691 raad der stad Dordrecht en in 1700 burgemeester aldaar. Hij was afgevaardigde ter Staten van Holland en […]

Read more

Gezinskaart van Diederik Hoeufft (1648-1719)

Diederik HOEUFFT, gedoopt (als Diderick) Dordrecht 07-08-1648, overleden en begraven Utrecht 02-11-1719, zoon van Diederik HOEUFFT en Maria de WITT. Hij is getrouwd Amstelveen 13-02-1680 met Isabella Agneta DEUTZ, gedoopt (als Elisabet) Amsterdam 19-06-1658, overleden en begraven Utrecht 19-10-1694, dochter van Jan DEUTZ en Geertruid BICKER. Uit […]

Read more

Gezinskaart van Johan Boudaen Courten (1635-1716)

Johan BOUDAEN COURTEN, gedoopt Middelburg 14-01-1635, overleden Middelburg 22-01-1716, zoon van Pieter BOUDAEN COURTEN en Catharina FOURMENOIS. Hij was heer van Schellach, St. Laurens en Popkensburg. Bewindhebber Oost-Indische compagnie (OIC), burgemeester, raad en schepen van Middelburg. Johan is getrouwd Blauwkapel Utrecht 06-09-1675 met Anna Maria […]

Read more

Gezinskaart van Diederik Hoeufft (1611-1688)

Diederik HOEUFFT, geboren Dordrecht 22-12-1610, overleden en begraven Dordrecht 15-05-1688, zoon van Diederick HOEUFFT en Anna LULS. Hij Heer van Fontaine-Peureufe.Schepen van Dordrecht in 1641, 1642. Lid van de Raad van Veertig in Dordrecht. Bewindhebber van de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie in 1644. Gecommitteerd ter Vergaderinge […]

Read more

Gezinskaart van Johan Hoeufft (1601-1677)

Johan HOEUFFT, gedoopt (als Joannes) Dordrecht 01-01-1601, overleden Utrecht 19-02-1677, zoon van Diederick HOEUFFT en Anna LULS. Hij was bewindhebber van de V.O.C. en kapitein van de schutterij. Johan werd in 1634 door zijn oom in de zaak betrokken en verhuisde naar Rouen, waar hij […]

Read more

Gezinskaart van Diederick Hoeufft (1571-1634)

Diederick (Dirck) HOEUFFT, geboren Aken (Duitsland) 1571, overleden Dordrecht 09-01-1634, zoon van Johan HOEUFFT en Catharina von WESSEM. Hij was koper- en korenhandelaar in Dordrecht. Diederick is getrouwd Maaseik 1596 met Anna LULS, geboren Londen (Engeland) 15-04-1578, overleden Dordrecht 07-10-1655, dochter van Mattheus LULS en […]

Read more

Gezinskaart van Thomas Cletcher (1598-1666)

Thomas CLETCHER, geboren Den Haag 1598, overleden Amersfoort 02-06-1666, zoon van Thomas CLETCHER (wijnkoopman) en Tanneken van BREE. Hij was juwelier, goud- en zilversmid en werd meerdere malen aangesteld als schepen en burgemeester van Den Haag. Thomas is getrouwd met Regina von PLAS Thomas is […]

Read more

Gezinskaart van Constantijn Willem Ferdinand MacKay (1870-1955)

Constantijn Willem Ferdinand MACKAY, geboren Amerongen 31-12-1870, overleden Aerdenhout 05-02-1955, zoon van Theodoor Philip MACKAY en Juliana Anna van LIJNDEN. Hij was luitenant-ter-zee 2e kl., adjunct-inspecteur Staatsspoorwegen, burgemeester van Buren en Ermelo, lid Provinciale Staten van Gelderland, curator en voorzitter scheidsgerecht personeel Nederlandse Spoorwegen Constantijn […]

Read more

Gezinskaart van David Hoeufft (1834-1886)

David HOEUFFT, geboren Haarlem 31-03-1834, overleden Utrecht 07-10-1886, zoon van Willem Hendrik HOEUFFT en Jacoba Elisabeth HOEUFFT. Hij is getrouwd Utrecht 28-06-1860 met Adelaide Jacqueline Cornelie Henriette Laurence van de SPIEGEL, geboren Arnhem 28-09-1839, overleden Zeist 11-11-1912, dochter van Laurens Pieter Jan van de SPIEGEL […]

Read more