Gezinskaart van William Cadogan (1672-1726)

William CADOGAN, geboren Liscarton (Ierland) ca. 1672, overleden Gravelpits, Kensington, Middlesex (Engeland) 17-07-1726, begraven Westminster Abbey, Londen, zoon van Henry CADOGAN en Bridget WALLER. Hij is getrouwd Den Haag 1704 met Cecilia Margaretha MUNTER, geboren Den Haag 29-07-1675, overleden Den Haag 02-11-1747, geboren Den Haag […]

Read more

Gezinskaart van Joan Munter (1634-1713)

Joan MUNTER, (ook Jan) gedoopt Amsterdam 29-08-1634, overleden Amsterdam overleden Den Haag 26-04-1713, zoon van Joan MUNTER en Margaretha GEELVINCK. Hij was heer van Zanen en Raaphorst, schepen Amsterdam en raadsheer van het Hof van Holland. Joan is getrouwd Sloten 04-10-1674 met Margaretha TRIP, geboren Amsterdam 26-11-1637, […]

Read more

Gezinskaart van Jacob Boreel (1768-1821)

Jacob BOREEL, geboren 25-10-1768, gedoopt Amstelkerk Amsterdam 03-11-1768, overleden Den Haag 12-04-1821, zoon van Willem BOREEL en Maria TRIP. Hij was heer van Hogelanden, 8ste Baronet (R.N.L.), Commissaris honderdste en andere penningen 1792, commissaris Zeezaken 1793, schepen 1794, lid Ridderschap van Holland 1814-, lid Provinciale […]

Read more

Gezinskaart van Willem Munter (1743-1776)

Willem MUNTER, geboren Amsterdam 25-11-1743, overleden Amsterdam 11-12-1776, zoon van Andries MUNTER en Margaretha Johanna BORS van WAVEREN. Hij commissaris, schepen en postmeester van het Hamburgsch postcomptoir. Willem is ondertrouwd Amsterdam 10-03-1796 met Wendela Eleonora ten HOVE, geboren Amsterdam 21-08-1750, overleden Amsterdam 26-02-1814, dochter van […]

Read more

Gezinskaart van Jacob Boreel (1711-1778)

Jacob BOREEL, gedoopt Zuiderkerk Amsterdam 01-04-1711, overleden Amsterdam 04-04-1778, zoon van Jan Jeronimus BOREEL en Anna Maria PELS. Hij is getrouwd Amsterdam 28-02-1735 met zijn nicht Agneta Margaretha MUNTER, gedoopt Westerkerk (als Ageneta Margreta) Amsterdam 23-07-1717, overleden Bath (Engeland) 08-12-1761, dochter van Willem MUNTER en […]

Read more

Gezinskaart van Cornelis Munter (1652-1708)

Cornelis MUNTER, geboren Amsterdam 01-11-1652, overleden Amsterdam 08-11-1708, zoon van Joan MUNTER en Margaretha GEELVINCK. Hij was advocaat, schepen en secretaris van de stad Amsterdam (1676), burgemeester van Amsterdam (1706) en raad in de Admiraliteit van Amsterdam (1708). Van 1698 tot 1708 was Cornelis bewindhebber van de West-Indische […]

Read more

Gezinskaart van Joan Munter (1611-1685)

Joan MUNTER, geboren Amsterdam 26-02-1611, overleden Amsterdam 09-03-1685, zoon van Jan Dirkszn. MUNTER en Sara van TONGERLOO. Hij was commissaris bij de Amsterdamse Wisselbank, werd schepen, kapitein in de schutterij en bewindhebber van de VOC. Hij woonde aan de Herengracht 52, was eigenaar van Beeckestein en 7 keer burgemeester van Amsterdam. Joan is […]

Read more

Gezinskaart van Jacobus Trip (1627-1670)

Jacobus TRIP, gedoopt Nieuwe Kerk Amsterdam 14-09-1627, overleden Keizersgracht Amsterdam 30-11-1670, zoon van Elias TRIP en Alithea Adriaensdochter. Hij was wapenhandelaar in Amsterdam en Dordrecht, commissaris van Huwelijke zaken in Amsterdam, kapitein Amsterdamse schutterij en regent Burgerweeshuis, Amsterdam (tot 1662). Jacobus is getrouwd Amsterdam 29-04-1652 […]

Read more

Gezinskaart van Jan van Loon (1677-1763)

Jan van LOON, (ook Johan) geboren Amsterdam 31-03-1677, overleden Amsterdam 09-10-1763, zoon van Willem van LOON en Catharina HUNTHUM. Hij was advocaat, raad in de vroedschap van amsterdam, schepen, commissaris van kleine zaken, commissaris wisselbank, weesmeester, thesaurier-ordinaris, luitenant, resp. kapitein en kolonel der burgerij, kerkmeester […]

Read more