Gezinskaart van Hero Maurits Ripperda (1592-1633)

Hero Maurits RIPPERDA, geboren 1592, overleden 21-06-1633, zoon van Joachim RIPPERDA en Occa van den CLOOSTER. Hij is getrouwd met Anna Margaretha RENGERS, geboren 1600, overleden 20-05-1663, dochter van Edzard RENGERS en Anna van ITTERSUM. Uit dit huwelijk: Occa Johanna RIPPERDA, geboren op de borg […]

Read more

Gezinskaart van Edzardt Jacob Lewe van Middelstum (1720-1737)

Edzardt Jacob LEWE van MIDDELSTUM, geboren Huis Ewsum, gedoopt Middelstum & Toornwerd 06-10-1720, overleden Middelstum 01-10-1753, zoon van Johan LEWE en Amelia Maria CLANT. Hij was heer van Westerwijtwerd, jonker en hoveling te Middelstum, Gedupteerde der Staten Generaal, lid Raad van State en bewindhebber W.I.C. Edzardt is ondertrouwd Zuidwolde […]

Read more

Gezinskaart van Pieter Ulbo Rengers (1756-1810)

Pieter Ulbo RENGERS, geboren Den Haag 18-09-1756, overleden Leeuwarden 22-05-1810 en bijgezet in de St. Janskerk Utrecht 22-05-1810 (?), zoon van Hans Willem van AYLVA RENGERS en Anna Henrietta Helena Wilhelmina de BEAUFORT. Hij was kamerheer van de prins van Oranje, postmeester-generaal van Friesland, lid […]

Read more

Gezinskaart van Edzard Hobbe Rengers (1803-1879)

Edzard Hobbe RENGERS (van Warmenhuizen), geboren Leeuwarden 12-04-1803, overleden Den Haag 23-07-1879, zoon van Justinus Sjuck Gerrold JUCKEMA van BURMANIA RENGERS en Henriëtte Jacoba van ANDRINGA de KEMPENAER. Hij was lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houtvester, hofmaarschalk van koning Willem I en kamerheer. […]

Read more

Gezinskaart van Egbert Rengers (1687-1745)

Egbert RENGERS, geboren Oude Boteringestraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 06-11-1687, overleden Groningen 10-04-1745, zoon van Edzard RENGERS en Catharina van der NOOT. Hij erfde het Huys te Farmsum van zijn vader en was Heer van Farmsum. Egbert is getrouwd Ysbrechtum 01-05-1712 met Titia Barbera van BURMANIA, gedoopt […]

Read more

Gezinskaart van Johan van Lintelo (1715-1767)

Johan van LINTELO, geboren Zutphen 15-12-1715, overleden Farmsum 12-07-1767, zoon van Johan Oswald Joost van LINTELO en Jeanette Gabrielle tot OVERBEECK van ECK. Hij was kolonel van een regiment cavallerie in dienst van den Staat de Verenigde Nederlanden. Hij is ondertrouwd Groningen 02-12-1747 en getrouwd […]

Read more

Gezinskaart van Willem de Sitter (1820-1889)

Willem de SITTER,  geboren aan de Vismarkt Groningen 09-11-1820, overleden Groningen 13-01-1889, zoon van Johan de SITTER (inspecteur belasting) en Anna Antoinette van LIMBURG STIRUM. Hij was advocaat, lid Provinciale Staten van Groningen (1850-1877) wethouder van Groningen (1858-1862), burgemeester van Groningen (1863-1872) en lid Eerste […]

Read more

Gezinskaart van Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen (1804-1879)

Gerard Regnier Gerlacius van SWINDEREN, geboren Pelsterstraat Groningen, gedoopt Groningen 06-07-1804, overleden kasteel Lunenburg, Neerlangbroek 21-06-1879, zoon van Oncko van SWINDEREN en Quirina Jacoba Johanna GERLACIUS. Hij was burgemeester van Gaasterland van 1851-1853 en van 1857-1863 Vanaf 1849 was hij voor Friesland lid van de Eerste Kamer […]

Read more

Gezinskaart van Lamoraal Ulbo Rengers (1788-1853)

Lamoraal Ulbo RENGERS, gedoopt op Vlieland 27-01-1788, overleden Groningen 27-10-1853, zoon van Willem Frederik SCHRATENBACH RENGERS en Beerta Johanna WICHERS. Hij was lid van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen. Lamoraal is getrouwd Utrecht 01-10-1914 met Catharina Louisa van NAERSEN, geboren Haarlem 02-06-1786, overleden Groningen 21-03-1837, dochter […]

Read more