Gezinskaart van Hector van Sminia (1829-1877)

Hector van SMINIA, geboren Oudkerk 17-12-1829, overleden Oudkerk 10-06-1877, zoon van Arent Johannes van SMINIA en Clara COEHOORN van SCHELTINGA. Hij was raadslid van Tietjerksteradeel. Hector is getrouwd Leeuwarden 09-07-1856 met Catharina van HAERSMA BUMA, geboren Leeuwarden 06-09-1835, overleden Sminia State, Oudkerk 24-10-1857, dochter van […]

Read more

Gezinskaart van Cornelis Daniels van Scheltinga (1655-1732)

Cornelis Daniels van SCHELTINGA, geboren Heerenveen18-01-1655, gedoopt Heerenveen 21-01-1655, overleden Idaard 16-11-1632, zoon van Daniel Lieuwes van SCHELTINGA en Martha Cornelisdr. van KINNEMA. Hij is getrouwd Heerenveen 01-04-1688 met Magdalena van HAREN, geboren gedoopt Heerenveen 30-11-1656, overleden Heerenveen 08-11-1691, dochter van Ernst van HAREN (ritmeester) […]

Read more

Gezinskaart van Hobbe Baerdt van Sminia (1655-1721)

Hobbe BEARDT van SMINIA, geboren Leeuwarden 22-08-1655, overleden Leeuwarden 21-10-1721, zoon van Jetze van SMINIA en Anna Maria van BAERDT. Hij was secretaris Weststellingwerf, voogd Oud Burger Weeshuis te Leeuwarden en raadshoor Hof van Friesland (1679-1721). Hobbe is ondertrouwd Franeker 22-12-1677 en getrouwd Franeker 02-01-1678 […]

Read more