Gezinskaart van Jan van Loon (1751-1828)

Jan van LOON, gedoopt Westerkerk Amsterdam 04-06-1751, overleden Amsterdam 12-12-1828, zoon van Jan van LOON en Maria BACKER. Hij was koopman en bankier te Amsterdam, commissaris zeezaken, secretaris weeskamer Amsterdam, kanunnik van St. Marie te Utrecht, lid provisioneel bestuur 1813, lid Grote Vergadering van Notabelen […]

Read more