Gezinskaart van Nicolaas Calkoen (1753-1817)

Nicolaas CALKOEN, geboren Amsterdam 22-01-1753, overleden Amsterdam 01-01-1817, zoon van Abraham CALKOEN en Agnes Catharina BICKER. Hij was heer van Kortenhoef, raad en schepen van Amsterdam, gedeputeerde ter Staten Generaal en in de Raad van State, directeur kolonie Suriname, commissaris van de Wisselbank 1785-1786. Nicolaas […]

Read more

Gezinskaart van Niklaas Jan van Buttingha Wichers (1786-1847)

Niklaas Jan van BUTTINGHA WICHERS, geboren Herestraat Groningen, gedoopt (als Niclaas Jan) Martinikerk Groningen 05-02-1786, overleden Groningen 29-06-1847, zoon van Johan WICHERS en Helena Wigboldina Florentina ALDRINGA. Hij was keizerlijk notaris. Niklaas is getrouwd Groningen 23-02-1813 met Geertruida Jacoba WOLDRINGH, geboren Oude Boteringestraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 11-02-1787, […]

Read more

Gezinskaart van Abraham Calkoen (1797-1873)

Abraham CALKOEN, gedoopt Oude Waalse Kerk Amsterdam 27-09-1797, overleden Utrecht 11-05-1873, zoon van Abraham CALKOEN en Johanna van WEEDE. Hij was houtvester, muntmeester te Utrecht en raad vroedschap Utrecht. Abraham is getrouwd ‘s Graveland 14-08-1822 met Margaretha Cornelia Wilhelmina SNOUCKAERT van SCHAUBURG, geboren Amsterdam 12-08-1802, […]

Read more

Gezinskaart van Jan Albert de Vries Reilingh (1875-1971)

Jan Albert de VRIES REILINGH, geboren Groningen 12-09-1875, overleden 1971, zoon van Harm de VRIES REILINGH (arts) en Titia TRESLING. Hij was arts. Jan is getrouwd Groningen 09-11-1904 met Anna Maria VIËTOR, geboren Groningen 21-10-1880, overleden Enschede 14-04-1959, dochter van Jan FRESEMANN VIËTOR (hoogleraar) en […]

Read more

Gezinskaart van Willem Reilingh (1878-1943)

Willem REILINGH, geboren Groningen 16-04-1878, overleden Midlaren 30-07-1943, zoon van Willem REILINGH en Elisabeth WINTSEMIUS. Hij was steenfabrikant. Willem is geliquideerd op 30 juli 1943 bij Midlaren. Als steenfabrikant was hij eigenaar van vier engrosbedrijven en enige tijd zaakwaarnemer voor een Joods bedrijf in Winschoten. […]

Read more

Gezinskaart van Carel Frederik Reilingh (1854-1924)

Carel Frederik REILINGH, geboren Groningen 14-04-1854, overleden Groningen 20-02-1924, zoon van Hendrik REILINGH (wijnhandelaar) en Catharina Maria BOSMAN. Hij was wijnhandelaar. Carel is getrouwd Warffum 20-11-1880 met Siebrig WILLEMSEN, geboren Warffum 16-03-1854, overleden Groningen 13-03-1935, dochter van Henrikus Harms WILLEMSEN en Anna Sophia ELEMA. Uit […]

Read more

Gezinskaart van Willem Reilingh (1851-1902)

Willem REILINGH, geboren Damsterdiep P104 Groningen 19-05-1851, overleden Groningen 23-03-1902, zoon van Willem REILINGH (koopman) en Tetsia Gerarda RENEMAN. Hij was handelsagent. Willem is getrouwd Groningen 18-05-1877 met Elisabeth WINTSEMIUS, geboren Groningen 06-11-1851, overleden Groningen 28-02-1933, dochter van Albartus WINTSEMIUS (politiemeester) en Sijgien de JONGE. […]

Read more

Gezinskaart van Willem Reilingh (1825-1876)

Willem REILINGH, geboren Damsterdiep P104 Groningen 25-08-1825, overleden Groningen 04-06-1876, zoon van Willem REILINGH (winkelier) en Bouwina BEKENKAMP. Hij was koopman. Willem is getrouwd Groningen 07-10-1850 met Tetsia Gerarda RENEMAN, geboren Herestraat F337 Groningen 15-08-1827, dochter van Albert RENEMAN (deurwaarder en boekverkoper) en Anna GEESTMAN. […]

Read more

Gezinskaart van Hendrik Reilingh (1818-1889)

Hendrik REILINGH, geboren Damsterdiep O144, Groningen 21-08-1818, overleden Groningen 26-03-1889, zoon van Willem REILINGH (koopman) en Bouwina BEKENKAMP (koopvrouw). Hij was wijnhanelaar. Hendrik is getrouwd Groningen 23-05-1843 met Sophia Wilhelmina BOSMAN, geboren Groningen 11-06-1820, overleden Groningen 21-07-1845, dochter van Carel Fredrik BOSMAN (schoenmaker) en Johanna […]

Read more

Gezinskaart van Willem Reilingh (1787-1841)

Willem REILINGH, geboren Damsterdiep Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 17-01-1787, overleden Damsterdiep P404 Groningen 09-04-1841, zoon van Hindrik REILINGH (winkelier) en Willemtijn HARMS. Hij was winkelier. Willem is getrouwd Groningen 01-11-1815 met Bouwina BEKENKAMP, koopvrouw, geboren Poelestraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 29-05-1795, overleden Groningen 23-07-1849, […]

Read more