Gezinskaart van Daniel de Blocq van Haersma de With (1797-1857)

Daniel de BLOCQ van HAERSMA de WITH, geboren Rinsumageest 17-05-1797, gedoopt Rinsumageest 04-06-1797, overleden Buitenpost 19-08-1857, zoon van Jan MINNEMA de WITH en Catharina van HAERSMA.

Daniel de Blocq van Haersma de With
(Wikipedia)

Hij was grietman en advocaat.

Daniel is getrouwd Leeuwarden 21-12-1820 met Volkertina Adriana HERINGA, geboren Leeuwarden 10-08-1797, overleden Buitenpost 03-06-1862, dochter van Volkert HERINGA en Sjoerdtje Wierdina WIARDA.

Volkertina Adriana Heringa
(RKD)

Uit dit huwelijk:

 1. Jan MINNEMA van HAERSMA de WITH, geboren Leeuwarden 25-09-1821, overleden Den Haag 09-11-1889.
  • Jan is getrouwd Leeuwarden 27-05-1847 met Jacoba Cecilia Coenradina van BOELENS, geboren Leeuwarden 10-09-1822, overleden Leeuwarden 01-07-1864, dochter van Jan Hendrik van BOELENS en Stijntje MEDENDORP.
 2. Sjoerdtje Wierdina van HAERSMA de WITH, geboren Leeuwarden 09-10-1822, overleden Leeuwarden 29-11-1822.
 3. Sjoerdtje Wierdina van HAERSMA de WITH, geboren Metslawier 27-06-1824, overleden Workum 25-02-1866.
  • Sjoerdtje is getrouwd Achtkarspelen 06-10-1853 met Johannes Galenus Willem Hendrik van SIJTZAMA, geboren Friens 26-10-1830, overleden Oldebroek 28-08-1907, zoon van Maurits Pico Diderik van SIJTZAMA en Geertruid de WENDT.
  • Johannes Galenus Willem Hendrik van Sijtzama hertrouwt Achtkarspelen 29-03-1867 met haar zus Catharina.
 4. Catharina van HAERSMA de WITH, geboren Metslawier 29-01-1826, overleden Zutphen 22-10-1885.
  • Catharina is getrouwd Achtkarspelen 29-03-1867 met Johannes Galenus Willem Hendrik van SIJTZAMA, geboren Friens 26-10-1830, overleden Oldebroek 28-08-1907, zoon van Maurits Pico Diderik van SIJTZAMA en Geertruid de WENDT.
  • Johannes Galenus Willem Hendrik van Sijtzama was weduwnaar van haar zus Sjoerdtje, overleden Workum 25-02-1866.
 5. Sjoukje OLDERSMA HERINGA van HAERSMA de WITH, geboren Metslawier 12-01-1828, overleden Heidelberg (Duitsland) 02-06-1887.
 6. Wikje MINNEMA de WITH, geboren Metslawier 08-01-1829, overleden Oostdongeradeel 05-09-1832.
 7. Wikje MINNEMA de WITH, geboren Metslawier 28-10-1836, overleden Den Haag 25-04-1911.
  • Wikje was ongehuwd.
 8. Hector Livius de WITH, geboren Metslawier 31-03-1838, overleden Den Haag 10-01-1906.
  • Hector is getrouwd Ameland 31-05-1836 met Josina Jannetta CROMMELIN van HEECKEREN, geboren Nes (Ameland) 28-03-1845, overleden Den Haag 28-08-1900, dochter van Daniel Wigbold CROMMELIN van HEECKEREN en Metje BAKKER.