Gezinskaart van Geuchien Zijlma (1842-1922)

Geuchien ZIJLMA, geboren op de boerderij ‘t Huis Ewer onder Zuurdijk 23-09-1842, overleden Groningen 12-06-1922, zoon van Hendrik Jans ZIJLMA en Hilje Geuchiens HOPMA. Hij is begraven in Zuurdijk.

Geuchien Zijlma(Bron: Fotoarchief Eerste Kamer)

Geuchien was een hereboer, politicus en lid van de Eerste Kamer (1911-1916) en Tweede Kamer (1892-1909). Hij was ook actief als gemeente- en provinciebestuurder in Groningen. Hij sprak vooral over landbouw en waterstaat en was pleitbezorger van protectionisme. In 1891 publiceerde hij het boek Ommelander Schetsen. De 2 schetsen die hiervan bekend zijn geworden zijnĀ  “Het Monsterproces” en “‘n Oavend op Dijpswaal” (Gronings humoristisch proza).

Hij is getrouwd Ulrum 20-05-1868 met Itje DIJKHUIS, geboren Vierhuizen 18-04-1846, overleden Vliedorp (gem. Ulrum) 17-03-1869, dochter van Willem Lammerts DIJKHUIS en Henderika (Henrica) Rijpkes BEUKEMA.

Geuchien had Itje leren kennen op de rederijkerskamer Asinga.
Zij overleed na complicaties bij de bevalling van hun zoontje Hindrik Jelte.
Geuchien bewaarde Itje’s haar in een flesje als herinnering.

Geuchien Zijlma en Itje Dijkhuis omstreeks 1868.
Flesje met haar van Itje Willems Dijkhuis (foto collectie fam.Zijlma uit “Ach Lieve Tijd”)

Uit het huwelijk met Itje Dijkhuis:

 1. Hindrik Jelte ZIJLMA, geboren Vierhuizen 07-03-1869, overleden Ulrum 23-06-1954.
  Hij is getrouwd Leens 06-05-1897 met Hilje BOS, geboren Zuurdijk 06-11-1874, overleden Ulrum 18-08-1942, dochter van Jan BOS en Jantje TEBBENS.

Geuchien hertrouwt na het overlijden van Itje in Kloosterburen op 02-12-1874 met Hillegonda Henderika ZUIDEMA, geboren Hornhuizen 26-05-1852, overleden Vierhuizen 16-12-1909, dochter van Luitje Hendriks ZUIDEMA en Trientje Guitjes van DIJK.

Uit het huwelijk met Hillegonda Henderika Zuidema:

  1. Ludolf Hendrik Garmt ZIJLMA, geboren Vliedorp 19-10-1875, overleden Vierhuizen 09-04-1893.
  2. Hilda Margerethe ZIJLMA, geboren Vliedorp 16-11-1876.
   Zij is getrouwd Ulrum 20-06-1905 met Theodor Joachim MANSHOLT, rijkslandbouwleraar, geboren Heereweg (gem. Meeden) 18-04-1877, overleden Assen 29-01-1946, zoon van Derk Roelfs MANSHOLT en Aaltje Willems DIJKHUIS.
  3. Meindert Jan ZIJLMA, geboren Vierhuizen 20-07-1878, overleden Haren 09-08-1957.
  4. Catriene Guidina ZIJLMA, geboren Vierhuizen 25-05-1880, overleden Groningen 31-07-1968.
   Zuurdijk, Geuchien Zijlma
   Zuurdijk, Hilje Geuchiens Hopma

   Zuurdijk, Itje Dijkhuis
Zuurdijk, graf Itje Dijkhuis bij de ingang van de kerk.
Zij ligt in het familiegraf Zijlma/Hopma bij haar schoonouders
Zuurdijk, familiegraf Zijlma

Bronnen:

  • Delen van de informatie zijn ontleend uit Wikipedia en de foto van Geuchien en Itje komt uit deel 4 van “Ach Lieve Tijd”, 2500 jaar Ommelanden.