Gezinskaart van Hero Maurits Ripperda (1650-1681)

Hero Maurits RIPPERDA, geboren 24-04-1650, overleden Weiwerd 18-10-1681, zoon van Joachim RIPPERDA en Anna Helena van ISSELMUDEN.

Hij was erfheer, dijkgraaf en overste schepper van Farmsum, heer van Hellum.
Verder bestond zijn landbezit uit grazen en heerlijke rechten te Weiwerd, Heveskes, Woltersum, Meedhuizen, Ten Boer, Westeremden, Schildwolde, Uiterhuizermeeden, Usquert en Beijem.

Hero is getrouwd Weiwerd 11-12-1674 met Elisabeth CLANT, geboren Ossenmarkt Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 17-08-1656, overleden 12-04-1696, begraven in Stedum, dochter van Johan CLANT en Anna COENDERS (tot DUNENBROECK).

Stedum, 7 november 1674, registratie huwelijk Hero en Elisabeth.
Stedum, 7 november 1674,
registratie huwelijk Hero en Elisabeth.
Weiwerd, aankondiging huwelijk Hero en Elisabeth op 7 november 1674 en huwelijk op 11 december 1674.
Weiwerd, aankondiging huwelijk Hero en Elisabeth op 8 november 1674 en huwelijk op 11 december 1674.

Uit dit huwelijk:

    1. Anna Elisabeth RIPPERDA, geboren Ebbingestraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 03-02-1678, overleden 1733.
      Zij is getrouwd Stedum 09-10-1696 met Hillebrand Jacob GRUIJS, geboren 1672, overleden aan ‘t Singel Groningen 06-07-1736, zoon van Jacob GRUIJS en Swana Alagonda van der MERWEDE.
Akte kerkelijke gemeente Weiwerd. 4 september 1679, het overlijden van de moeder van Hero, Anna Helena van Isselmuden. 18 oktober 1681, het overlijden van Hero Maurits Ripperda.
Akte kerkelijke gemeente Weiwerd.
4 september 1679, het overlijden van de moeder van Hero, Anna Helena van Isselmuden.
18 oktober 1681,
het overlijden van Hero Maurits Ripperda.
De borg in Farmsum in 1759, waar de familie Ripperda woonde. Afgebroken in 1812.
De borg in Farmsum in 1759, waar de familie Ripperda woonde.
Afgebroken in 1812.
(afbeelding van Wikipedia)

Na het overlijden van Hero, verkocht Elisabeth Clant de borg met alle rechten aan Edzard Rengers en zijn vrouw Catharina van der Noot. Zij werden in 1693 eigenaar. Na het overlijden van hun kleinzoon Duco Juckema van Burmania Gerrold Rengers in 1810 werd de borg door diens dochters in 1811 op afbraak verkocht onder voorbehoud van de collatierechten. Door huwelijk kwamen deze rechten aan Wiardus Hora Siccama  en na hem aan zijn beide zonen. Zij noemden zich “unicus collator van Farmsum”. Zowel in Farmsum als Heveskes, Meedhuizen, Oterdum en Weiwerd gaf de uitoefening van deze rechten in de 19e eeuw aanleiding tot veel spanningen, ruzie en verdriet.

Elisabeth Clant hertrouwt Weiwerd maart 1684 met Albert LEWE, geboren Vismarkt Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 12-11-1657, overleden Eppenhuizen 07-02-1693, zoon van Joost LEWE en Petronella COENDERS van HELPEN (tot KLINKENBORG).

Weiwerd, maart 1684. Huwelijk Elisabeth Clant en Albert Lewe.
Weiwerd, maart 1684.
Huwelijk Elisabeth Clant en Albert Lewe.