Gezinskaart van Jan Ennes Huizing (1767-1826)

Jan Ennes HUIZING, gedoopt Bellingeweer en Ranum 26-12-1767, overleden Zuurdijk 22-08-1826, zoon van Enne Jans HUIZING en Grietje Freerks.

Hij was landbouwer.

Jan is ondertrouwd kerkelijke gemeente Obergum en Maarhuizen 12-09-1802 en getrouwd kerkelijke gemeente Wehe, Zuurdijk en Nijenklooster 13-09-1802 met Trientje Jakobs VONK, gedoopt (als Trijnje) Warfhuizen 27-01-1765, overleden Zuurdijk 21-10-1833 dochter van Jakob Kornelis VONK en Korneliske Kornelis.
Trientje was weduwe van Luitje Klaassens, overleden en begraven Zuurdijk 09-05-1801. Luitje was weduwnaar van Geertruid Jans, overleden Zuurdijk 08-1792.

Uit het huwelijk van Jan Ennes Huizing en Trientje Jakobs Vonk:

  1. Enne Jans HUIZING, gedoopt Zuurdijk 11-12-1803, overleden Warfhuizen 10-07-1862. Landbouwer.
    Hij is getrouwd Leens 11-05-1827 met zijn nicht Trienje Heines ELLENS, geboren Warfhuizen 28-07-1805, overleden Zuurdijk 21-10-1833, dochter van Heine Elles ELLENS (broodbakker) en Martje Jacobs VONK.
  2. Grietje Jans HUIZING, gedoopt Zuurdijk 12-05-1807, overleden Zuurdijk 22-12-1813.

Grafschrift
Ter gedachtenis van JAN ENNES HUIZING, in leven landbouwer, ouderling en kerkvoogd te Zuurdijk en Assesor der gemeente Leens, Overleden den 22 Augustus 1826, in den ouderdom van 58 jaren en 8 maanden hebben zijne nagelatene weduwe TRIENTJE JAKOBS VONK, en zijn eenige zoon, deze grafsteen doen leggen. – Dit aardsche en ondermaansche leven Gaat snel, gelijk een damp voor bij, Niets kan hier waar genoegen geven. Zoo Godsdienst onze gids niet zij: Die leidde ook Huizing trouw en veilig Langs zijn gezegend levenspad, Waarop hem elke pligt was heilig, Dien hij hier te volbrengen had. Dan thans leeft hij in hooger kringen, Met ‘t eeuwig zalig licht omhuld. En ziet met al de hemellingen, Bij God zijn hoop en wensch vervuld.
(kerkzuurdijk.nl)