Gezinskaart van Johannes Galenus van Sijtzama (1767-1839)

Johannes Galenus van SIJTZAMA, geboren Rinsmastate Driesum 02-08-1767, overleden op het stadhuis Leeuwarden 13-12-1839, zoon van Maurits Pico Diederik van SIJTZAMA en Catharina Maria van HEEMSTRA.

Johannes Galenus van Sijtzama
(wikipedia)

In 1781 nam hij, 14 jaar oud, dienst bij het Staatse leger en werd ingedeeld bij het Regiment Garde Dragonders. Na de Franse machtsovername nam hij ontslag als adjudant in het Staatse leger. Vanaf die datum was hij ambteloos burger en werd hij buitenspel gezet door de Franse bezetter. Hij stond toen onder huisarrest in zijn eigen buitenverblijf de Beslinga State te Friens. In 1813 werden de Fransen verdreven uit Nederland. In 1814 nam hij opnieuw dienst bij de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem I verzocht hem een Regiment Dragonders op te richten en stelde hem daartoe op 6 januari van dat jaar aan in de rang van luitenant-kolonel en commandant van de cavalerie. Van Sijtzama delegeerde het commando van dit regiment echter aan majoor Christiaan Maria Lechleitner.
Johannes was behalve militair ook politicus, hij was lid van de Provinciale Staten van Friesland. Het door hem in 1814 opgerichte regiment maakte tot voor kort nog steeds deel uit van de Koninklijke Landmacht, sinds 1951 onder de naam Regiment Huzaren van Sytzama.

Johannes is getrouwd Rhenen 26-03-1787 met Anna Maria MACLAINE, gedoopt Rhenen 20-04-1766, overleden Friens 1799, dochter van Henry MACLAINE en Amalia Gerhardina BOUWENSCH.
Anna was weduwe van Jan WICHELAAR, overleden Rotterdam 20-11-1783. Jan was weduwnaar van Jacoba Cornelia van MALE.

Uit het huwelijk van Johannes Galenus van Sijtzama en Anna Maria Maclaine:

  1. Maurits Pico Diederik van SIJTZAMA, geboren Driesum 02-06-1789, overleden Leeuwarden 15-07-1848.
    Hij is getrouwd Leeuwarden 08-07-1815 met Geertruid de WENDT, geboren Leeuwarden 30-07-1794, gedoopt Leeuwarden 22-08-1794, overleden Leeuwarden 17-05-1865, dochter van Eiso de WENDT en Aletta Catharina van HAERSMA.

Johannes ondertrouwt Leeuwarden 04-06-1801 en hertrouwt Friens 18-06-1801 met Eritia Martha van GLINSTRA, geboren Leeuwarden 13-06-1764, overleden Leeuwarden 01-04-1804, dochter van Vincent van GLINSTRA en Amalia Wiskje LYCKLAMA รก NIJEHOLT.

Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Johannes hertrouwt Leiden 16-10-1815 met Johanna LEWE (van ADUARD), geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 13-07-1783, overleden Leeuwarden 16-05-1855, dochter van Otto LEWE van ADUARD en Anna Isabella van SWINDEREN. Johanna was weduwe van Carel Jan Jacob WIJCKERHELD BISDOM, overleden Rotterdam 09-01-1814.

Uit het huwelijk van Johannes Galenus van Sijtzama en Johanna Lewe:

  1. Douwe Jan Vincent van SIJTZAMA, geboren Leeuwarden 18-07-1816, overleden Dantumadeel 11-08-1886. Lid van het Ridderschap der Provinciale Staten van Friesland.
    Hij is getrouwd Leeuwarden 11-09-1843 met Adriana Janke ALBARDA, geboren Marrum 25-10-1822, overleden Leeuwarden 19-03-1891, dochter van Jan ALBARDA (grietman van Ferwerderadeel) en Trijntje de SCHEPPER.
Het geboortehuis van Johannes Galenus van Sijtzama, de Rinsma State in Driesum rond 1723.
(andrebuwalda.nl)

Van zijn oudoom Pico Galenus van Sijtzama erfde hij in 1789 het buitenverblijf de Beslinga State in Friens, waar hij ging wonen tot 1817.

Beslinga State in Friens rond 1723
(stinseninfriesland.nl)


In 1817 ging hij weer in zijn geboortehuis wonen de Rinsma State in Driesum.