Gezinskaart van Lubbert Tjeerds van Dellen (1740-1783)

Lubbert Tjeerds van DELLEN, gedoopt Hallum 10-07-1740, overleden De Dellen, Oudwoude 1783, zoon van Tjeert Lubberts en Syke Rogchus (Rouckes).

Hij is getrouwd Oudwoude 24-12-1769 met Tjitske Aedsges TEENSTRA, geboren Teerns 02-01-1751, gedoopt Burum 11-08-1799, overleden Vrouwenklooster (Burum) 20-06-1819, dochter van Aedge Dirks TEENSTRA en Barber Martens MARTENA.

Uit dit huwelijk:

  1. Tjeerd van DELLEN, gedoopt Hallum 21-07-1771, overleden vóór 1776.
  2. Tjeerd Lubberts van DELLEN, geboren Oudwoude 09-1776, overleden Grijpskerk 13-01-1853.
    Hij is getrouwd Oudwoude 08-05-1803 met Dirtsen SICCAMA, geboren Oudkerk 11-01-1783, overleden Westerhorn (Grijpskerk) 08-09-1834, dochter van Hendrik Jans SICCAMA en Aedske Aedsges POSTHUMA TEENSTRA.