Gezinskaart van Pieter Jeltes Tadema (1797-1840)

Pieter Jeltes TADEMA, geboren Bolsward 31-05-1797, overleden Leeuwarden 08-09-1840, zoon van Jelte Zacharias TADEMA en Catharina Elizabeth Pieters SALVERDA.

Hij was dorpsnotaris.

Pieter is getrouwd Bolsward 17-10-1824 met Artje Dirks BROUWER, geboren Workum 13-08-1798, overleden Makkum 22-10-1831, dochter van Dirk Wopkes BROUWER en Marijke BOUMAN.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk TADEMA, geboren Utingeradeel 29-12-1825, overleden 02-06-1884.
 2. Jelte ZACHARIAS TADEMA, geboren Wonseradeel 29-12-1827.
 3. Wopke TADEMA, geboren Bolsward 27-10-1829.
 4. Marijke BOUMA TADEMA, geboren Wonseradeel 15-10-1831, overleden Wymbritseradeel 19-04-1832.

Pieter hertrouwt Menaldumadeel 08-11-1832 met zijn schoonzuster Hinke Dirks BROUWER, geboren Bolsward 15-03-1809, overleden Antwerpen (België) 03-01-1863, dochter van Dirk Wopkes BROUWER en Remelia (Riemke) Tacos MESDAG.

Leeuwarder Courant. 20 november 1832
Leeuwarder Courant.
20 november 1832

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Antonius van RINGH TADEMA, geboren Dronrijp 31-12-1833, overleden Dronrijp 16-04-1836.
 2. Lourens Alma TADEMA, geboren Dronrijp 08-01-1836, overleden Wiesbaden 25-06-1912. Kunstschilder.
  Hij is getrouwd in 1863 met Marie-Pauline GRESSIN DUMOULIN de BOISGIRARD, kunstschilderes, overleden 1869.
  Lourens hertrouwt Londen 29-07-1871 met Laura EPPS, geboren Londen 16-04-1852, overleden Hindhead 15-08-1909, dochter van George Napoleon EPPS (arts) en Ann Charlotte EPPS.
 3. Artje BROUWER TADEMA, geboren Leeuwarden 27-04-1839, overleden Mayaguez 22-03-1875.
  Zij is getrouwd in 1873.
Leeuwarder Courant. 19 april 1836
Leeuwarder Courant.
19 april 1836