Gezinskaart van Roelf Pieters Dojes (1789-1826)

Roelf Pieters DOJES, gedoopt Usquert 25-01-1789, overleden Usuert 14-04-1826, zoon van Pieter DOJES en Barbara Harms SCHUT.

Roelf is begraven op de begraafplaats in Usquert.

Op zijn grafsteen staat in een cirkel een ploeg, waarboven de letters R en D.
Hieronder de tekst:
Nog zweeft ons in ‘t beminlijkst licht
Uw dierbre beeltnis voor ‘t gezicht.
Geen dood vernielt des menschen waarde,
Al brak uw levensdraad vroeg af,
Al rust uw stof in duistre graf,
Nog leeft uw menschheid hier op aarde.

Hij is getrouwd Usquert 23-04-1817 met Grietje Rengers WIERSEMA, gedoopt Usquert 28-02-1796 , overleden Usquert 13-10-1883, dochter van Renger Pieters WIERSEMA en Trijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

  1. Pieter DOJES, geboren Usquert 27-12-1817, overleden Usquert 27-03-1818.
  2. Pieter DOJES, geboren Usquert 07-11-1819.
  3. Renger Roelfs DOJES, geboren Usquert 08-06-1822, overleden Uithuizen 18-11-1886. Hij is getrouwd Uithuizen 28-03-1849 met Aaltje Remges ELEMA, geboren Middelstum 09-04-1829, overleden Uithuizen 24-12-1900, dochter van Remge Jacobs ELEMA en Maike Pieters HUNINGA.
  4. Barberdina Roelfs DOJES, geboren Usquert 13-04-1825, overleden Usquert 20-06-1831.

 


Grietje hertrouwt na het overlijden van Roelf in Usquert op 23-08-1832 met Harm Knol WELT, gedoopt Usquert 07-02-1802, overleden Usquert 13-03-1871, zoon van Sikke Loewerts WELT (korenmolenaar) en Elizabet Harms KNOL (korenmolennaarse).

Voor het bijwonen van dit huwelijk stuurt Harm namens Grietje een uitnodiging naar Aaltje Pieters Dojes, de zus van Roelf Pieters Dojes. Aaltje is weduwe van Sikke Jans Zandt, die op 11-05-1825 in Oosternieland is overleden.

Harm schrijft:
“Geachte Vriendinne, Aanstaande donderdag zijnde den 23 Augustus zal het Huwelijk worden tot stand gebragt. Zoo wordt gij met u Kinder verzocht om deze Plegtigheid met Uwe tegenwoordigheid te vereeren. Hopende dat gij aan dit ons verlangen zult voldoen. Zoo moet gij des voordenmiddags komen. H:Knol Welt, namens G:R:Wiersema”

De originele brief is in het bezit van Alje Zandt.

Brief van Grietje 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit dit huwelijk worden nog 2 kinderen geboren:
Sikke WELT, geboren Usquert 05-04-1833 en Derk Knol WELT, geboren Usquert 11-10-1835.

Usquert (foto Graftombe.nl)