Gezinskaart van Sicco Eeck (1626-1679)

Sicco EECK, geboren 1626, overleden 1679, zoon van Johan EECK (secretaris en burgemeester van Groningen) en Allegonda ASSERHUIS.

Sicco Eeck
Sicco Eeck

Hij was rekenmeester van Stad en Ommelanden (1653), burgemeester van Groningen van 1668-1677 en heer van Ekenstein.

Sicco is getrouwd Groningen 10-12-1653 met Hourelia (Houwke, Houwrelia) STALA, dochter van Hemmo STALA (richter van Westerwolde).

Uit dit huwelijk:

  1. Allegonda EECK, geboren Boteringestraat Groningen, gedoopt (als Alegunda) Der Aa-kerk Groningen 21-02-1655, overleden 17-08-1692.
    Zij is getrouwd (ondertouwd Groningen 02-01-1675) Wirdum 17-01-1675 met Lodewijck SCHAFFER, jonker en hoofdeling te Oldehove, in 1675 kapt. luit. te paard, daarna ritmeester, gesneuveld bij de belegering van Maastricht einde 1676 of begin 1677. Lodewijck was eerder getrouwd Groningen 14-06-1656 met Anna TJASSENS en Groningen 03-04-1667 met Hillegonda VERRUTIUS, dochter van Julius op Mickelhorst en Isabella CANTER.
    Allegonda hertrouwt Wirdum 01-04-1678 met Eijlco TAMMINGA, burgemeester van Groningen, geboren Groningen ca. 1645?, overleden 26-01-1721, zoon van Eger TAMMINGA en Eijlke CLANT.
  2. Frouwina EECK, geboren Boteringestraat Groningen, gedoopt (als Frouwa) Der Aa-kerk Groningen 30-07- 1657, overleden Groningen ca. 27-10- 1680. Zij is getrouwd Groningen 06-07-1678 met Edzard Jacob TJARDA van STARKENBORGH, geboren 1657, overleden 26-06-1716, zoon van Allard TJARDA VAN STARKENBORGH en Gratia Susanna CLANT. Edzard hertrouwt 16-10-1684 met Anna Habine LEWE (van MIDDELSTUM), gedoopt Middelstum 16-03-1665, overleden 05-09-1738, dochter van Johan Everts LEWE (van MIDDELSTUM) en Geertruida ALBERDA.
  3. Johan Osewald Maurits EECK (ook van Eck), geboren Boteringestraat Groningen, gedoopt (als Johan) Der Aa-kerk Groningen 25-01-1660, overleden Roosendael 31-10-1712, begraven in de kerk van Walem (provincie Antwerpen).  O.a. burgemeester van Groningen. Hij is getrouwd 30-10-1685 met Hester de SANDEREN.
  4. Titia EECK, geboren Boteringestraat Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 01-06-1662.
  5. Hemmo EECK, geboren Boteringestraat Groningen, gedoopt Der Aa-kerk Groningen 01-09-1663.

Na het overlijden van zijn vader erfde Sicco van hem in 1679 de borg en het landgoed Ekenstein (bij Appingedam) en bouwde zelf hier vlakbij in 1686 de borg Rusthoven.

Rusthoven.
(eigen foto, 29 april 2017)

In 1754 kocht Onno Joost Alberda van Nijenstein de borg Ekenstein. Die noemde zich hierna Onno Joost Alberda van Ekenstein.