Gezinskaart van Sijnco van Mesdag (1869-1941)

Sijnco van MESDAG, geboren Groningen 31-01-1869, overleden Groningen 28-11-1941, zoon van Taco van MESDAG en Titia Margaretha REIJNDERS.

Sijnco van Mesdag
Sijnco van Mesdag

Hij was huisarts in Groningen en werkte van 1900 tot 1903 als geneesheer bij de Rijkswerkinrichtingen te Veenhuizen. Daarna is hij tot 1905 als 2e geneesheer in dienst bij het krankzinnigengesticht in Franeker.

In 1905 werd hij geneesheer bij de strafgevangenis in Groningen. Hier raakt hij geïnteresseerd in gedetineerden met psychiatrische stoornissen. Hij trekt zich het lot van juist deze groep gedetineerden aan en wordt zich er steeds meer van bewust, dat de wijze waarop de gevangenisbewaarders met de gedetineerden omgaan het welzijn van deze gedetineerden én het welzijn van de bewaarders kan vergroten.

Om te bereiken dat de medewerkers de gedetineerden op een andere wijze benaderen, organiseert hij in zijn huis bijeenkomsten voor het personeel. Hij geeft de gevangenisbewaarders uitleg over de psychiatrische problematiek van de gedetineerden en hij onderwijst hen in de juiste manieren van omgang. Mogelijk is hij de eerste arts die de behandeling van de psychiatrisch gestoorde delinquent koppelt aan de ontwikkeling van deskundigheid en competenties van medewerkers.

Sijnco is getrouwd Groningen 20-12-1898 met Anna Klasina van LOENEN, geboren Weidum 09-08-1865, overleden Vries 21-07-1950, dochter van Jacobus van LOENEN (predikant) en Klara REITSMA.

Uit dit huwelijk:

  1. Jacobus van MESDAG, geboren Norg 30-04-1901, overleden Groningen 22-12-1932.
  2. Clara van MESDAG, geboren Helpman (Haren) 02-03-1906
  3. Epke van MESDAG, geboren Helpman (Haren) 02-03-1906

Bron:

www.mesdagkliniek.nl