Gezinskaart van Thomas Menalda (1736-1794)

Thomas MENALDA, geboren Bolsward 05-08-1736, overleden Zwolle 06-10-1794, zoon van Simon Thomas MENALDA.

Hij was predikant.

Thomas is getrouwd Burgwerd 25-04-1762 met Dieuwke MESDAG, geboren Bolsward 18-12-1734, overleden Bolsward 04-02-1820, dochter van Gilles Hessels MESDAG en Aaltje Wopkes CNOOP.

Dieuwke Mesdag

Uit dit huwelijk:

  1. Simon MENALDA, geboren Makkum 23-03-1763, overleden Broedersstraat D495 Bolsward 15-05-1822. Predikant.
    Hij is getrouwd Bolsward 02-03-1791 met Klaaske BELKMEER,  geboren Bolsward 15-03-1770, overleden Bolsward 29-01-1853, dochter van Nicolaas BELKMEER en Boukje Dirks BROUWER.
Simon Menalda
(1763-1822)

2. Gillis MENALDA, geboren Makkum 27-09-1765,  overleden Steentilstraat R33 (nu nr. 38) Groningen 12-06-1854.
Hij is getrouwd Groningen 04-05-1791 met Janneke HESSELINK, geboren Groningen 23-04-1771, overleden Steentilstraat R32 (nu nr. 34) Groningen 18-09-1855, dochter van Albert Jacobs HESSELINK en Heiltje Hindriks BLAUPOT.

3. Imkje MENALDA, geboren Zwolle 20-02-1773, overleden Barneveld 23-11-1848.
Zij is getrouwd  Groningen 20-02-1796 met Gerrit COOL, geboren  Groningen 12-08-1775, overleden Barneveld 27-07-1856, zoon van Wolter COOL en Elisabeth CREMER.