Gezinskaart van Willem Hendrik van Heemstra (1696-1775)

Willem Hendrik van HEEMSTRA, geboren Dotingastate Dronrijp, gedoopt 21-06-1696, overleden Fogelsanghstate, Veenklooster 18-09-1775, zoon van Schelto van HEEMSTRA en Catharina van SCHELTINGA.

Willem Hendrik van Heemstra
(wikipedia)

Hij was naast grietman ook Volmacht ten Landsdage namens Kollumerland en Nieuwkruisland van 1743 tot zijn overlijden in 1775. Verder was hij onder meer gecommitteerde van de Admiraliteit van Friesland en lid van Gedeputeerde Staten van Friesland.

Willem is getrouwd Bergum 28-07-1726 met Wija Catharina van GLINSTRA, geboren Kollum 12-09-1706, overleden Fogelsanghstate, Veenklooster 07-04-1762, begraven familiekelder Kollum, dochter van Vincentius van GLINSTRA en Aurelia Catharina SCHELTINGA.

Uit dit huwelijk:

 1. Vincent van HEEMSTRA, geboren 30-08-1726, overleden 04-04-1755. Hij is bijgezet in de familiekelder in Kollum.
 2. Eeijo Johannes van HEEMSTRA, gedoopt Oudwoude 20-07-1727, overleden 1757.
 3. Aurelia Catharina van HEEMSTRA, gedoopt Oudwoude 03-04-1729.
 4. Vincent van HEEMSTRA, geboren 30-08-1731, overleden 04-04-1749.
 5. Catharina Maria van HEEMSTRA, gedoopt Oudwoude 10-05-1732, overleden Rinsmastate Driesum 07-12-1804.
  Zij is getrouwd Oudwoude 06-01-1760 met Mauritz Pico Diederich van SIJTZAMA, geboren Oude Boteringestraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 29-07-1731, overleden Leeuwarden 24-05-1795, zoon van Fecco Dominicus van SIJTZAMA en Anna CLANT.
 6. Schelto van HEEMSTRA, gedoopt Oudwoude 01-01-1739, overleden Heemstrastate Oenkerk 16-03-1803.
  Hij is getrouwd Kollum 28-01-1764 met Wiskje van SCHELTINGA, geboren Kollum 03-03-1746, overleden Oenkerk 1795, dochter van Cornelis van SCHELTINGA en Cecilia Johanna van EIJSINGA.
 7. Hector Livius van HEEMSTRA, geboren Fogelsanghstate Veenklooster 03-08-1740, overleden Leeuwarden 25-02-1783.
  Hij is getrouwd Kollum 27-07-1766 met Lucia Catharina van SCHELTINGA, geboren Kollum 08-07-1748, overleden Oudwoude 01-07-1819, dochter van Cornelis van SCHELTINGA en Cecilia Johanna van EIJSINGA.
  Hector erfde de Fogelsanghstate in Veenklooster.
Dotingastate (bij Dronrijp), het huis waar Hendrik Willem van Heemstra is geboren.
(stinseninfriesland.nl)

Via zijn schoonfamilie kwam van Hendrik Willem van Heemstra in in het bezit van de Fogelsanghstate te Veenklooster.

Mariakerk
(relikwi.nl)
Het rouwbord van Willem Hendrik van Heemstra in de Mariakerk van Oenkerk
(wikipedia)
Het rouwbord van Wija Catharina van Glinstra in de Mariakerk van Oenkerk
(wikipedia)