Gezinskaart van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620)

Willem Lodewijk van NASSAU-DILLENBURG, geboren Dillenburg (Duitsland) 13-03-1560, overleden Leeuwarden 31-05-1620, zoon van Jan van NASSAU-DILLENBURG en Elisabeth van LEUCHTENBERG.

Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
(wikipedia)

Hij was was graaf van Nassau-Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596).

Willem Lodewijk is stichter van de Universiteit van Franeker (1585) en is ook betrokken geweest bij de stichting van de Rijksuniversiteit Groningen (1614). Het Willem Lodewijk Gymnasium (1909) in Groningen is naar hem vernoemd.

In Friesland staat hij bekend onder de bijnaam “Us Heit“.

Hij was tevens kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden.

Willem is getrouwd 1587 met zijn nicht Anna van NASSAU, geboren Breda 05-11-1563, overleden (tijdens haar eerste zwangerschap) Franeker 13-06-1588, begraven Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden, dochter van Willem van ORANJE en Anna van SAKSEN.

Anna van Nassau
(wikipedia)

Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg is uit respect voor haar niet hertrouwd.

Standbeeld van Willem Lodewijk van Nassau-Dietz in Leeuwarden.
Het beeld, geplaatst tegenover het Stadhouderlijk Hof, is op 15 september 1906 door koningin Wilhelmina onthuld.
(leeuwardeninbeelden.nl)

Het grafmonument van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg was een grafmonument tegen de muur in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden. Ernaast bevond zich het grafmonument van Anna van Nassau. Dat grafmonument sloot de toegang af van de Grafkelder van de Friesche Nassaus.

Op 1 augustus 1795 werd het grafmonument door de patriotten vernield. In 1948 werd er een reconstructie, geschilderd in grijstinten, tegen de muur geplaatst. Het grafmonument van Anna van Nassau werd in hout nagebouwd.

Van bovenaf met links op de muur het gereconstrueerde monument van Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg
(wikipedia)