Gezinskaart van Pieter Witsen Elias (1758-1808)

Pieter WITSEN ELIAS, geboren Amsterdam 08-08-1758, overleden Amsterdam, begraven Oude Kerk Amsterdam 08-02-1808, zoon van Pieter ELIAS en Hester WITSEN. Hij was Secretaris Kamer van Zeezaken in Amsterdam. Pieter is ondertrouwd Eemnes-Buiten, Amsterdam 06-10-1786 en getrouwd Amsterdam 22-10-1786 met Adriana Wilhelmina Clara FABRICIUS, geboren Haarlem […]

Read more

Gezinskaart van Albert Fabricius (1736-1772)

Albert FABRICIUS, geboren Haarlem 26-04-1736, overleden Haarlem 19-08-1772, zoon van Willem FABRICIUS en Wilhelmina Henriette HUIJGENS. Hij is getrouwd Haarlem 10-10-1773 met met Laurentia Clara Elisabeth van HAEFTEN, geboren Utrecht 03-01-1747, gedoopt Utrecht 06-01-1747, overleden Amsterdam 24-10-1819, dochter van Johan van HAEFTEN en Adriana Aletta […]

Read more

Gezinskaart van Pieter Cornelis Hasselaer (1720-1795)

Pieter Cornelis HASSELAER, geboren Batavia (Ned.IndiĆ«) 24-03-1720, overleden Amsterdam 27-04-1795, zoon van Cornelis HASSELAER en Elisabeth CLIGNET. Hij was 8 keer burgemeester van Amsterdam en was heer van de ambachtsheerlijkheid Eemnes-Binnen en -Buiten. Pieter Cornelis was tevens directeur van de Bank Courant en Bank van Lening. Hij […]

Read more

Gezinskaart van Johan Carel Willem Fabricius (1795-1881)

Johan Carel Willem FABRICIUS (van LEIJENBURG), geboren 29-06-1795, gedoopt Oude Kerk Amsterdam 03-07-1795, overleden Huis Houdringe De Bilt 07-05-1881, zoon van Adriaan Cornelis FABRICIUS en Haasje van NOTTEN. Hij was Heer van Wolferen, Leijenburg en Loenen, raadslid en dijkgraaf. Johan is getrouwd Amsterdam 14-06-1820 met […]

Read more

Gezinskaart van Adriaan Cornelis Fabricius (1767-1847)

Adriaan Cornelis FABRICIUS, geboren Haarlem 02-12-1767, overleden kasteel Heukelum 04-11-1847, zoon van Albert FABRICIUS en Laurentia Clara Elisabeth van HAEFTEN. Hij was heer van Heukelum, commissaris van Amsterdam (1792), schepen (1793), kapitein burgerwacht en vrederechter van Amsterdam. Adriaan is ondertrouwd Amsterdam 24-08-1786 en getrouwd Amsterdam […]

Read more

Gezinskaart van Johannes Marius Janszen (1814-1899)

Johannes Marius JANSZEN, geboren Amsterdam 13-07-1814, overleden Saint-RaphaĆ«l (Frankrijk) 12-08-1899, zoon van Cornelis JANSZEN (koopman) en Wilhelmina Petronella Jacoba GOCKINGA. Hij werd op 20 oktober 1840 benoemd tot burgemeester van Loosduinen. Op 5 augustus 1850 trad hij terug. Onder zijn burgemeesterschap werd begonnen met het afzanden van duingronden ten behoeve van de tuinbouw en in 1845/1846 werd de brandweer van […]

Read more

Gezinskaart van Simeon Petrus van Heemstra (1815-1896)

Simeon Petrus van HEEMSTRA, geboren Fogelsanghstate, Veenklooster 06-10-1815, overleden Baarn 12-07-1896, zoon van Willem Hendrik van HEEMSTRA en Johanna Balthasarina van IDSINGA. Hij was advocaat in Leeuwarden en Amsterdam en kamerheer des Konings. Simeon is getrouwd Amsterdam 25-04-1845 met Sophia Adriana Johanna FABRICIUS (van LEYENBURG), […]

Read more