Gezinskaart van Johannes Rienks (1740-1821)

Johannes RIENKS, geboren Hallum 25-01-1740, overleden Westernijkerk 25-05-1821, zoon van Rienk Johannes en Klaaske Klazes.

Hij is getrouwd 21-08-1768 met Akke Sijtses BOERSEMA (ook Auckje Siedzes de Boer), gedoopt Westernijkerk 17-08-1749, overleden Hallum 25-06-1826, dochter van Sieds Pieters en Antje Dirks.

Uit dit huwelijk:

 1. Sieds Johannes RIENKS, geboren Marrum 06-10-1770, overleden Leiden 15-11-1845. Boer en instrumentmaker.
  Hij is getrouwd 07-10-1798 met Grietje Dirks HELLINGA, geboren Ferwerd 17-04-1780, overleden Leeuwarden 05-03-1848, dochter van Dirk Sijbrens en Grietje Martens HELLINGA. Huwelijk ontbonden Leeuwarden 08-01-1822.
  Sieds hertrouwt Menaldumadeel 27-11-1822 met Sijtske Wijbe de JONG, geboren Berlikum 28-01-1804, overleden Leiden 19-03-1861, dochter van Wijbe Sijes de JONG en Martentje Gabes.
 2. Jan Johannes RIENKS, geboren Marrum  25-06-1776, overleden Kloosterburen 07-07-1841.
  Hij is (ondertrouwd Onderdendam 23-08-1806) getrouwd Pieterburen en Wierhuizen 14-09-1806 met Heilina (ook Hijlena) Luitjes SIERSEMA (ook SIERTSEMA), geboren Kloosterburen, gedoopt Hornhuizen 28-01-1787, overleden Kloosterburen 19-08-1832, dochter van Luitje Martens SIERSEMA en Foske Jans.
 3.  

 4. Biense Johannes RIENKS, geboren 17-12-1778, overleden Amsterdam 1798.
 5. Klaaske Johannes RIENKS, geboren Marrum 23-03-1781, overleden Marrum 18-04-1843.
  Zij is getrouwd Hallum 27-05-1804 met Lourens Alefs OLIVIER, geboren Marrum 23-04-1779, gedoopt Marrum 09-05-1779, overleden Marrum 28-04-1864, zoon van Alef Lourens OLIVIER en Geertje Pieters RINSMA.
 6. Antje Johannes RIENKS, geboren Marrum 03-10-1783, overleden Hallum 20-11-1847.
  Zij is getrouwd Huizinge 02-10-1810 met Hendrik Meentes KAIJZER, deurwaarder, gedoopt Delfzijl 19-11-1786, overleden Uithuizermeeden 20-10-1823, zoon van Meento Pieters KAIJZER (touwslager) en Frouwke Hindriks ter BORG.
 7. Rienk Johannes RIENKS, geboren Marrum 23-03-1786, overleden Hallum 14-01-1833, Huisman.
  Hij is getrouwd Hallum 12-12-1812 met Antje Jans van der MEI, geboren Westernijkerk 04-12-1788, gedoopt Westernijkerk 07-12-1788, overleden Hallum 01-04-1824, dochter van Jan Jansen van der MEI en Naents Foppes.
 8. Klaas Johannes RIENKS, geboren Marrum 22-02-1788, overleden Loppersum 21-02-1870. Landbouwer.
  Hij is getrouwd Middelstum 09-12-1812 met Jantje Freerks BRUININGA, dienstmeid, geboren Uithuizen 01-02-1789, gedoopt Uithuizen 08-02-1789, dochter van Freerk Harms en Jantje Sijwerts.
 9. Cornelis Johannes RIENKS, geboren Marrum 03-12-1790, overleden Vrouwenparochie 29-10-1863,  
  Hij is getrouwd Hallum 06-11-1816 met Baukje Hendriks STELWAGEN, gedoopt Hallum 22-04-1791, overleden Hallum 25-04-1831, dochter van Hendrik STELWAGEN en Sjoukje Jacobs MELLEMA.
 10. Sipke Johannes RIENKS, geboren Marrum 03-02-1795, overleden Hallum 15-10-1851.
  Hij is getrouwd Hallum 06-11-1816 met Hijke Alberts BOKMA, geboren Hallum 22-10-1796, overleden Hallum 09-05-1862, dochter van Albert Bokkes BOKMA en Trijntje Pieters POT.
 11. Sietske Johannes RIENKS, geboren Marrum 29-07-1796, overleden Hallum 07-08-1846. 
  Zij is getrouwd Hallum  15-10-1836 met Dirk Hendriks MIEDEMA, geboren Westernijkerk 15-05-1792, overleden Marrum 11-03-1875, zoon van Hendrik Jelles MIEDEMA en Janke Dirks KOOPMANS.
 12.