Gezinskaart van Luitjen Wijbes

Luitjen Wijbes, gedoopt (als Luitijn) Marum 29-04-1670, zoon van Wijbe Willems en Bartelijn.

Hij is getrouwd Grootegast 27-04-1690 met Hijlck Riets, gedoopt Grootegast (als Hijlke) 30-12-1666, overleden vóór 1701, dochter van Reet (Riet) Onnes en Albertien Arents.

luitjen-wijbes

Luitjen hertrouwd Grootegast in mei 1701 met IJke Henriks, weduwe van Harry Luitiens.

Luitjen hertrouwd Grootegast 28-09-1704 met Zaaktien (ook Saakjen, Saecke, Saicke, Saacktien, Zaakjen) Witters, gedoopt (als Saackien) Doezum 02-10-1670, weduwe van Lubbo Heres, dochter van Witte Jelles en Anne Gerbens.

Luitjen hertrouwd Grootegast 21-04-1715 met Trijne Berents.

Uit het huwelijk met Hijlck Riets:

  1. Wiebe, gedoopt Grootegast 01-02-1691.
  2. Wijbe Luitjes, geboren Grootegast, gedoopt Doezum 07-11-1694.
    Wijbe is getrouwd Grootegast 16-05-1717 met Bauke Heerkesgeboren Doezum, gedoopt Grootegast (als Boukje) 29-10-1693, overleden vóór 1731, dochter van Heerke Simmes en Renske Dircks.

Uit het huwelijk met Zaaktien Witters:

  1. Willem, gedoopt Grootegast 20-12-1705.
  2. Lubbe, gedoopt Grootegast 05-05-1709.

Uit het huwelijk met Trijne Berents:

  1. Date, gedoopt Grootegast 06-09-1717
  2. Bartelt, gedoopt Grootegast 22-12-1720

Zie ook de stamreeks HAM.