Gezinskaart van Gilles Hessels Mesdag (1706-1759)

Gilles Hessels MESDAG, geboren Bolsward 27-01-1706, overleden Bolsward 31-12-1759, zoon van Hessel Gerbens (leerhandelaar) en Riemke Gillis MESDACH. Hij was koopman en grootgrondbezitter. Gilles is getrouwd Bolsward 28-03-1731 met Aaltje Wopkes CNOOP, geboren ca. 1704, overleden Bolsward 20-12-1734, dochter van Wopke CNOOP en Dieuwke Gerrits […]

Read more