Gezinskaart van Edzard Hendrik van Burmania Rengers (1872-1951)

Edzard Hendrik van BURMANIA RENGERS, geboren Zutphen 02-07-1872, overleden Den Haag 28-10-1951, zoon van Frederick Constantijn Willem RENGERS van WARMENHUIZEN en Wolthera Geertruida van LIMBURG STIRUM. Edzard was luitenant-kolonel, generaal-majoor en kamerheer van de koningin. Hij is getrouwd Leeuwarden 28-04-1898 met Quirina Jacoba van WELDEREN […]

Read more

Gezinskaart van Bernard Walraad Rengers van Welderen (1825-1856)

Bernard Walraad RENGERS van WELDEREN, geboren Leeuwarden 27-01-1825, overleden Leeuwarden 23-02-1856, zoon van Willem Carel Gerard RENGERS van WELDEREN en Quirina Jacoba van ANDRINGA de KEMPENAER . Hij was advocaat. Bernard is getrouwd Leeuwarden 08-11-1848 met Sophia Angenis Beatrix BUMA, geboren Brussel (België) 13-04-1826, overleden Den […]

Read more

Gezinskaart van Edzard Hobbe Rengers (1803-1879)

Edzard Hobbe RENGERS (van Warmenhuizen), geboren Leeuwarden 12-04-1803, overleden Den Haag 23-07-1879, zoon van Justinus Sjuck Gerrold JUCKEMA van BURMANIA RENGERS en Henriëtte Jacoba van ANDRINGA de KEMPENAER. Hij was lid van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, houtvester, hofmaarschalk van koning Willem I en kamerheer. […]

Read more

Gezinskaart van Otto Leopold van Limburg Stirum (1801-1879)

Otto Leopold van LIMBURG STIRUM, geboren Arnhem 21-08-1801, overleden Arnhem 06-02-1879, zoon van Samuel Johan van LIMBURG STIRUM en Johanna Sara REIJNST. Hij was burgemeester van Zutphen, lid Provinciale Staten Gelderland (1848-1850) majoor der cavalerie, ritmeester 3e regiment Dragonders en raadslid. Otto is getrouwd Warmond […]

Read more