Gezinskaart van Assuerus Philips Vegelin van Claerbergen (1735-1820)

Assuerus Philips VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren Rinsumageest 16-08-1735, overleden Douma State, Langweer 15-01-1820, zoon van Philip Ernst VEGELIN van CLAERBERGEN en Helena Cunira van AMAMA.

Assuerus Philips Vegelin van Claerbergen
(geni.com)

Hij was klerk ter secretarie van Gedeputeerde Staten (1760), raadsheer Hof van Friesland (1763-1792) en representant voor Haskerland (1795).

Assuerus is getrouwd Conjum 26-10-1766 met Christina Ansk van BURMANIA, geboren Conjum 01-11-1747, overleden Douma State, Langweer 26-12-1817, dochter van Epo Sjuck van BURMANIA en Romelia Maria van HAERSMA.

Christina Ansk van Burmania
(geni.com)

Uit dit huwelijk:

 1. Epo Sjuck VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren 22-11-1769, gedoopt Leeuwarden 03-12-1769, verdronken bij het eiland Schiermonnikoog 29-08-1789 en aldaar begraven 03-09-1789.
  Ionkheer Epo Sjuck Burmania Vegelin van Claarbergen ongelukkig verdronken bij het eylandt Schiermonnikoog den 29 augustus 1789 oudt 19 iaar en 9 maanden en den 3 september alhier begraven” (naamplaatje kist). Bron: Waarneming H. de Walle.
 2. Philip Ernst Assuerus VEGELIN van CLAERBERGEN, gedoopt Leeuwarden 06-03-1772, overleden vóór 1781.
 3. Romelia Maria VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren Conjum 30-04-1775, overleden 1779???
 4. Deodata Helena Cunera VEGELIN van CLAERBERGEN, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 22-06-1777, overleden Leeuwarden 01-03-1816.
  Zij is getrouwd Groningen 21-06-1802 met Johannes Wijbrandus QUAESTIUS, geboren Hofstraat Groningen, gedoopt Martinikerk Groningen 27-07-1766, overleden Leeuwarden 07-03-1827, zoon van Mento QUAESTIUS en Johanna KROLL.
 5. Frederica Maria Aurelia VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren 31-10-1779, gedoopt Leeuwarden 28-11-1779, overleden Menaldum 24-05-1836. Aquarelliste.
  Zij was ongehuwd.
 6. Philip Ernst Assuerus VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren 06-12-1781, gedoopt Leeuwarden 30-12-1781, overleden Peperga 31-10-1851.
  Hij is getrouwd Idaard 16-12-1810 met Martha Kinnema Houkjen van SCHELTINGA, geboren Leeuwarden 19-03-1786, gedoopt Idaard 30-04-1786, overleden Roordahuizum 20-03-1835, dochter van Cornelis van SCHELTINGA en Aurelia Aletta van HAERSMA.
 7. Romelia Maria VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren 09-01-1784, gedoopt Leeuwarden 06-02-1784, overleden Langweer 31-08-1805.
 8. Anskje Doys VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren 02-01-1787, gedoopt Leeuwarden 04-01-1787, overleden Cornjum 01-05-1866.
  Zij is getrouwd Doniawerstal 03-09-1812 met Gijsbert Cazijn van ECK, gedoopt Warnsveld 13-08-1780, overleden Arnhem 13-12-1814, zoon van Jan Carel van ECK en Francoise Madalon van TILL.
  Anskje hertrouwt Menaldumadeel 20-12-1821 met Ulricus Hermannus WIELINGA HUBER, geboren Leeuwarden 05-12-1792, gedoopt Westerkerk Leeuwarden 28-12-1792, overleden Leeuwarderadeel 17-10-1871, zoon van Epeus WIELINGA HUBER en Hillegonda van BOELENS.
 9. Epo Sjuocke VEGELIN van CLAERBERGEN, geboren Leeuwarden 07-04-1790, gedoopt Jacobijnerkerk Leeuwarden 28-04-1790, overleden Martenastate Cornjum 11-01-1831. Belastingcontroleur.
  Hij is getrouwd Oosterhesselen 07-04-1818 met Everdina Josina van der WIJCK, geboren Ommen 09-11-1788, overleden Assen 08-05-1849, dochter van Derk van der WIJCK (rechtbanklid) en Martina Theodora Agatha von INN- en KNIPHAUSEN.
Douma State, Langweer, Scharsterland.
De Stins werd in 1793 vervangen of verbouwd tot een State.
Begin 1845 vindt er een “Belangrijke Verkooping op Afbraak” plaats van “Douma State te Langweer”.
(stinseninfriesland.nl)