Gezinskaart van Martinus van Scheltinga (1666-1742)

Martinus van SCHELTINGA, gedoopt (als Martinnes) Heerenveen 21-02-1666, overleden Heerenveen 11-02-1742, zoon van Daniël Lieuwes van SCHELTINGA en Martha van KINNEMA.

Martinus van Scheltinga
(RKD)

Hij was grietman van Lemsterland 1689-1692, grietman van Schoterland 1692-1715, curator en raad ter Admiraliteit van Amsterdam.

Martinus is getrouwd Heerenveen 19-05-1700 met Amelia van COEHOORN, gedoopt 03-06-1683, overleden Heerenveen 21-03-1708, dochter van Menno van COEHOORN en Magdalena van SCHELTINGA.

Uit dit huwelijk:

 1. Menno van COEHOORN van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 05-06-1701, overleden Heerenveen 28-04-1777.
  Hij is getrouwd Heerenveen 13-05-1725 met zijn nicht Martha KINNEMA van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 09-05-1706, overleden Leeuwarden 13-06-1788, dochter van Cornelis Daniels van SCHELTINGA en Houckje Arends van HAERSMA.
 2. Martha van KINNEMA van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 17-09-1702, overleden 1778.
  Zij is getrouwd Leeuwarden 21-04-1726 met Augustinus Tinco LYCKLAMA á NIJEHOLT, gedoopt Beets 26-10-1696, overleden Leeuwarden 22-03-1762, zoon van Augustinus Lubbertus LYCKLAMA á NIJEHOLT en Dedtcke van ANDRINGA.
 3. Daniel van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 24-03-1704, overleden Heerenveen 08-10-1781.
  Hij is getrouwd Heerenveen 11-12-1735 met Aletta Catharina LYCKLAMA á NIJEHOLT, gedoopt Leeuwarden 07-11-1717, overleden Heerenveen 01-12-1789, dochter van Pierius Auckes LYCKLAMA á NIJEHOLT en Catharina Matthias JANSONIUS.
 4. Cornelis Theodorus van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 03-02-1706.
 5. Magdalena van SCHELTINGA, gedoopt Leeuwarden 03-02-1706, overleden Leeuwarden 18-07-1750. Zij is getrouwd Leeuwarden 30-12-1731 met Epeus WIELINGA, geboren Leeuwarden 1702, overleden Leeuwarden 04-10-1773
 6. Anna Romelia van SCHELTINGA, gedoopt Heerenveen 12-06-1707, dopeling is overleden.

Martinus hertrouwt Kollum 10-09-1713 met Wisckje van SCHELTINGA, gedoopt (als Wiskien) Buitenpost 23-01-1681, overleden Leeuwarden 08-03-1760, dochter van Livius van SCHELTINGA en Sophia Catharina BROERSMA.

Wisckje van Scheltinga
(RKD)

Uit dit huwelijk:

 1. Livius van SCHELTINGA, geboren 1715, overleden 20-07-1720.
 2. Cornelis van SCHELTINGA, geboren Heerenveen 01-02-1718, overleden Kollum 02-12-1775.
  Hij is getrouwd Rauwerd 03-06-1742 met Cecilia Johanna van EIJSINGA, geboren Leeuwarden 17-02-1719, overleden, dochter van Frans Julius Johan HERINGA van EIJSINGA en Catharina Lucia van HEEMSTRA.
Gevelsteen met het alliantiewapen van Martinus en Wisckje van Scheltinga boven de ingang van de kerk van Schurega uit 1715.
(wikipedia)