Gezinskaart van Pier Willem van Sijtzama (1688-1759)

Pier (ook Pyrrhus) Wilhelmus van SIJTZAMA, geboren Heemse 19-10-1688, overleden Den Haag 26-04-1759, zoon van Pico Galenus van SIJTZAMA en Johanna Judith BLANCKVOORT.

Hij werd begraven in de kerk van Stiens (Friesland).

Hij was kapitein compagnie te voet regiment erfprins van Saxen Eisenach.

Pier is getrouwd Friens 02-06-1726 met Ebella Juliana AEBINGA (van HUMALDA), geboren Dronrijp 17-01-1706, overleden Friens 17-06-1730, dochter van Frans Binnert AEBINGA (van HUMALDA) en Clara Feyoena van GROVESTINS.

Uit dit huwelijk:

  1. Pico Galenus van SIJTZAMA, geboren 01-08-1727, overleden Friens 21-06-1781.
    Hij is getrouwd met Wilhelmina Frederike Louise le VASSEUR, geboren Geertruidenberg 28-12-1744, overleden Friens 01-06-1789, dochter van George Cornelis le VASSEUR en Wilhelmina Duca Ermengarde du TOUR.
  2. Clara Feyoena van SIJTZAMA, geboren Beslingastate Friens 05-04-1729, overleden Heemse 01-09-1807. Dichteres.
    Zij is ondertrouwd Heemse 11-08-1750 en getrouwd Bellingeweer 06-09-1750 met Isaac Reinier van RAESFELT, gedoopt Heemse 07-02-1723, zoon van Evert Elbert Anthonie van RAESFELT en Jacoba Henriette Arnolda van UITTERWIJK toe HEEMS.
Dochter Clara Feyoena
(RKD)

Pier hertrouwt Bellingeweer 19-08-1732 met Geertruida Foekje van BURMANIA, geboren Engelum 31-05-1705, overleden Bellingeweer 21-08-1738, dochter van Frans EIJSINGA van BURMANIA en Wilhelmina Onnes TAMMINGA.
Hij vertrok met zijn kinderen Pico en Clara naar Bellingeweer (Groningen) en trok in bij Geertrui van Burmania op de Tammingaborg.

Tammingaborg op de kaart van Theodorus Beckeringh (1781)

Uit dit huwelijk:

  1. Johanna Ebelia Judith Juliana Maria van SYTZAMA, geboren Bellingeweer 20-07-1733, overleden Bellingeweer 05-11-1738.
  2. Frans Onno van SYTZAMA, geboren Belllingeweer 19-09-1734, overleden Bellingeweer 1795.
  3. Wilhelmina Helena Lucie van SYTZAMA, geboren Bellingweer 09-04-1736, overleden Bellingeweer 02-09-1737.
  4. Juliana Geertrui van SIJTZAMA, geboren Bellingeweer 24-05-1737, overleden Bellingweer 18-09-1737.

BRON: o.a. genealogieonline