Gezinskaart van Pico Galenus Douwes van Sijtzama (1661-1727)

Pico Galenus Douwes van SIJTZAMA, geboren Beslingastate, Friens 25-02-1661, overleden Beslingastate, Friens 29-01-1727, zoon van Pieter van SIJTZAMA en Juliana JELTINGA.

Pico Galenus Douwes van Sijtzama
(frieseregimenten.nl)

Hij maakte carrière als kapitein in ’t Staatse leger.

Pico is getrouwd 31-07-1687 met Johanna Judith BLANCKVOORT (van COLLENDOORN), geboren Deventer 03-11-1669, overleden Heemse (Overijssel) 01-12-1739, dochter van Willem BLANCKVOORT en Aleijda Geertruid van HEMERT.

Johanna Judith Blanckvoort
(historischeprojecten.nl)


Uit dit huwelijk:

 1. Pier Willem van SIJTZAMA, geboren Heemse 19-10-1688, overleden Den Haag 26-04-1759.
  Hij is getrouwd Friens 02-06-1726 met Isabelle Juliana AEBINGA (van HUMALDA), geboren Dronrijp 17-01-1706, overleden Friens 17-06-1730, dochter van Frans Binnert AEBINGA (van HUMALDA) en Clara Feijona van GROVESTINS.
  Pier hertrouwt Bellingeweer 19-08-1732 met Geertrui Folkje van BURMANIA, geboren Engelum 31-05-1705, overleden Bellingeweer 31-08-1738, dochter van Frans EIJSINGA van BURMANIA en Wilhelmina TAMMINGA.
 2. Johan (Jan) Andries van SIJTZAMA, geboren Heemse 25-11-1690, overleden Heemse 22-03-1768.
 3. Fecco Dominicus van SIJTZAMA, geboren huis Blankenhemert, Heemse 17-04-1693, overleden Grave 22-04-1755
  Hij is getrouwd Zuidhorn 11-08-1730 met Anna CLANT, geboren Juckemaborg Zeerijp 26-09-1699, gedoopt Zeerijp 01-10-1699, overleden Beslingastate, Friens 26-09-1732, dochter van Maurits CLANT (van HANCKEMA) en Bouwina CLANT (van NIJENSTEIN).
 4. Froukje Juliana Geertrui van SIJTZAMA, geboren Heemse 10-09-1695, overleden Heemse 14-02-1721.
 5. Anna Jacoba Harmina van SIJTZAMA, geboren Heemse 06-12-1697, overleden Friens 24-09-1726.

Alle 5 kinderen zijn geboren op de Blankenhemert en werden gedoopt in de kerk te Heemse.

Heraldisch wapen van Johanna Judith van Sytzama-Blanckvoort, erfdochter van de Hofstede en Blankenhemert.
(historischeprojecten.nl)

Beslingastate, het geboortehuis van Frico
(stinseninfriesland.nl)

De ouders van Johanna Judith Blanckvoort, Willem Blanckvoort en Aleijda Geertruid van Hemert, stichtten het landgoed de Blankenhemert op ’t Heemserveen (de naam ontstaan uit een combinatie van hun beider adellijke achternamen Blank-en-Hemert), waarschijnlijk in het jaar 1668.

BRONNEN: o.a. genealogieonline.nl en historischeprojecten.nl