Gezinskaart van Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1713-1784)

Sjuck Gerrolt Juckema van Burmania Rengers

Sjuck Gerrold JUCKEMA van BURMANIA RENGERS, geboren Leeuwarden 06-03-1713, overleden IJsbrechtum (Sneek) 30-03-1784, zoon van Egbert RENGERS en Titia Barbera van BURMANIA.

Hij was grietman van Franekeradeel (1732), dijkgraaf van Wymbritseradeel (1747) en vanaf 1763 had hij zitting in de Raad van State.
Sjuck had als bijnaam “Lange Sjuck”.
Hij woonde op de Epemastate in IJsbrechtum en was ook in het bezit van de havezate Oosterbroek bij Eelde, die hij nog voor zijn overlijden in 1781 verkocht voor 30.000 gulden aan de Groninger advocaat en ondernemer Tonco Modderman 

Sjuck is getrouwd Tiel 03-11-1743 Odilia Amelia van WELDEREN, geboren Tiel 24-11-1723, overleden IJsbrechtum 19-10-1788, dochter van Bernhard van WELDEREN en Genoveva Maria van STEENHUIJS.

Odilia Amelia van Welderen

Uit dit huwelijk:

    1. Egbert Sjuck Gerrold JUCKEMA van BURMANIA RENGERS, geboren IJsbrechtum (Sneek) 21-03-1745, overleden Den Haag 24-02-1806, begraven IJsbrechtum. Burgemeester van Leeuwarden.
      Hij is getrouwd Nijmegen 28-06-1786 met Wilhelmina de BEIJER, geboren Nijmegen 27-02-1745, overleden Leeuwarden 22-11-1811, dochter van Justinus de BEIJER en Maria Elisabeth de CASEMBROOT.
    2. Duco Gerrold JUCKEMA van BURMANIA RENGERS, gedoopt Leeuwarden 16-06-1750, overleden Groningen 17-03-1810.
      Hij is getrouwd Groningen 17-05-1772 (ondertrouwd Groningen 14-05-1772)  met Jeannette Gabriëlle van LINTELO tot de MARSCH, geboren Oosterstraat Groningen, gedoopt (als Janetta Gabriella) Der Aa-kerk Groningen 06-06-1751, overleden Groningen 23-05-1820, dochter van Johan van LINTELO en Catharina RENGERS.
Duco Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1750-1810)
Duco Gerrold Juckema van Burmania Rengers
(1750-1810) op 4-jarige leeftijd
Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers (1745-1806)
Egbert Sjuck Gerrold Juckema van Burmania Rengers
(1745-1806)
Epemastate, IJsbrechtum, rond 1723
Epemastate, IJsbrechtum, rond 1723